1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των...

Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του ν. 4412/2016) κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 26 της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» και του άρθρου 60 Μέρους Ε΄ της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄68) “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης

 

Σχετικά αρχεία


Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του ν. 4412/2016) κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 26 της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» και του άρθρου 60 Μέρους Ε΄ της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄68) “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο