1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Συγκρότηση Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής...

Συγκρότηση Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τον Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Συγκρότηση Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τον Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτρη Οικονόμου, συγκροτείται η Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τη σύνταξη Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας και ορίζονται τα μέλη αυτής. Χρέη Προέδρου της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής θα εκτελεί ο κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Η Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τη σύνταξη Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστάθηκε με την από 10.06.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σκοπός της Επιτροπής είναι η κωδικοποίηση των ισχυουσών χωροταξικών και πολεοδομικών διατάξεων, οι οποίες έχουν υποστεί πολλαπλές αλλαγές, προσθήκες, τροποποιήσεις και καταργήσεις, με πλήθος διάσπαρτων νομοθετημάτων κατά την τελευταία πεντηκονταετία. Το έργο της κωδικοποίησης θα απλοποιήσει διαδικασίες, θα εξασφαλίσει την ορθή και χωρίς προβλήματα εφαρμογή της νομοθεσίας και θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού της χώρας.

Όπως ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση, οι εργασίες της Επιτροπής θα ολοκληρωθούν ως τις 30.12.2021.

Τα υπόλοιπα μέλη της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής είναι τα εξής:

Δημήτριος Χριστοφιλόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Δημήτριος Πυργάκης, Πάρεδρος του ΣτΕ
Δημήτριος Βασιλειάδης, Σύμβουλος του ΣτΕ
Βασιλική Δούσκα, Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), Προϊσταμένη του Γραφείου Νομικού Συμβούλου για τομείς Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Δασών του ΥΠΕΝ
Γεωργία Καφήρα, Πάρεδρος του ΝΣΚ στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου για τους τομείς Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Δασών του ΥΠΕΝ
Αθηνά Καρτάλου, Δικηγόρος με έμμισθη εντολή στο ΥΠΕΝ
Χριστίνα Μπουσουλέγκα, Δικηγόρος
Κατερίνα Ρωμανιάδου, Δικηγόρος
Κωνσταντίνος Καρατσώλης, Δικηγόρος
Θεοδώρα Γαλάνη, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας ΥΠΕΝ
Θεοδόσης Ψυχογιός, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΥΠΕΝ
Γλυκερία Σιούτη, Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου Περιβάλλοντος Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Γώγος, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Στυλιανός Τσακίρης, Αρχιτέκτων-Χωροτάκτης
Σταμάτα (Ματίνα) Ασημακοπούλου, Δικηγόρος
Λουδοβίκος Βασενχόβεν, Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας και Χωροταξίας Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ
Γεωργία Γιαννακούρου, Καθηγήτρια Δικαίου Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ΕΚΠΑ
Ευαγγελία (Λία) Κουτούπα, Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Παναγιώτης Πετρόπουλος, Δικηγόρος
 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο