1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Συνεδρίαση Επιτροπής Προσβασιμότητας

Συνεδρίαση Επιτροπής Προσβασιμότητας

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίαση της Επιτροπής Προσβασιμότητας

 

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

 

Η Επιτροπή Προσβασιμότητας πραγματοποίησε χθες την 13η Συνεδρίαση της, υπό την προεδρία της κας Ε. Χολέβα (πρόεδρος της Επιτροπής και Δ/ντρια της ΔΕΣΕΔΠ/ΥΠΕΝ) και παρουσία του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμιου Μπακογιάννη.

 

Με γενικό στόχο την ολοκληρωμένη, συνεκτική και μακροπρόθεσμη στρατηγική, καθώς και το ανάλογο Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα ΑμεΑ και τα εμποδιζόμενα άτομα, και ειδικότερο στόχο την επικαιροποίηση και υιοθέτηση της σχετικής δευτερογενούς νομοθεσίας, στην σημερινή συνεδρίαση αποφασίστηκε η σύσταση  Ομάδων Εργασίας από τα μέλη της Επιτροπής Προσβασιμότητας, οι οποίες θα επεξεργαστούν επιμέρους θέματα και θα παραδώσουν στην ΔΕΣΕΔΠ/ΥΠΕΝ και στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού τις προτάσεις τους, επί Σχεδίου Δράσης που προτάθηκε από την πρόεδρο.

 

Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκε αναλυτικά το προαναφερόμενο Σχέδιο Δράσης, το οποίο συζητήθηκε εκτενέστατα από όλα τα μέλη της Επιτροπής και εν συνεχεία κατατέθηκαν απόψεις, προτάσεις και συμπληρώσεις. Αποφασίστηκε ως πρώτη άμεση ενέργεια η καταγραφή της υφιστάμενης νομοθεσίας ανά θεματική κατηγορία και χρήση, καθώς και η σύνταξη «Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών για την προσαρμογή των υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών, προκειμένου να γίνουν προσβάσιμα σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα.

 

Ο απώτερος στόχος με το πέρας των εργασιών της Επιτροπής βάσει του σχεδίου και συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος είναι η αξιολόγηση και επεξεργασία των παραδοτέων από την αρμόδια Διεύθυνση (ΔΕΣΕΔΠ/ ΥΠΕΝ), ώστε να προετοιμαστούν τα σχετικά θεσμικά κείμενα, προς υπογραφή από τον  Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Οι παραπάνω ενέργειες εντάσσονται στο ευρύτερο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Προσβασιμότητα με έμφαση στην κλιματική αλλαγή» που εκπονείται από την Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, το οποίο παρέχει  οδηγίες και κατευθύνσεις εφ’ όλης της ύλης, εξειδικεύει στις επιμέρους κατηγορίες χρήσεων και χώρων, προβλέπει αρμοδιότητες και διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεων μελετών και έργων και συσχετίζει τις μελέτες, τα έργα και τις δράσεις με χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα.

 

Το προαναφερόμενο Εθνικό Σχέδιο αντιμετωπίζει την Προσβασιμότητα με την ευρεία έννοια του accessibility όπως ορίζεται στο ευρωπαϊκό και το διεθνές γίγνεσθαι, συμπορεύεται με όλες τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εντάσσεται με την σειρά του στην συνολικότερη πολιτική της Κυβέρνησης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που συντονίζεται από τον Υπουργό Επικρατείας.

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο