1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Τεχνική υποστήριξη Γενικής Γραμματείας...

Τεχνική υποστήριξη Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στην Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ και της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ

Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης και των εγγράφων της σύμβασης, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Τεχνική υποστήριξη Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στην Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ και της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ» με κωδικό πράξης ΣΑ: 2016ΣΕ27510017.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο