1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας...

Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στις Αφαλατώσεις με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, μέσω Καταλόγου Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, του έργου: «Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στις Αφαλατώσεις με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)» υποέργο 2, της πράξης «Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων » με κωδικό MIS 5053795.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο