1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Χορήγηση οικονομικών αντισταθμισμάτων σε...

Χορήγηση οικονομικών αντισταθμισμάτων σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 4 του άρθρου 22 του ν. 1650/1986

Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο προεδρικού διατάγματος με θέμα «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας και των λοιπών όρων για τη χορήγηση των οικονομικών αντισταθμισμάτων σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 4 του άρθρου 22 του ν. 1650/1986».
Τα σχόλια και οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των διατάξεων της προτεινόμενης ρύθμισης.  Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 16:00.
 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 
Σωκράτης Φάμελλος

Υπερσύνδεσμος Διαβούλευσης: http://www.opengov.gr/minenv/?p=9825

Μετάβαση στο περιεχόμενο