1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώα Αδειών

Category Archives: Μητρώα Αδειών

Περίληψη αίτησης για τροποποίηση άδειας εμπορίας αφορολόγητων αεροπορικών καυσίμων κατηγορίας Β2 της εταιρείας «SHELL & MOH AVIATION FUELS AE»

Περίληψη αίτησης για τροποποίηση άδειας εμπορίας αφορολόγητων αεροπορικών καυσίμων κατηγορίας Β2 της εταιρείας με την [Διαβάστε περισσότερα]

Αίτηση τροποποίησης άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ’ (χύμα και εμφιαλωμένο) της εταιρείας «AGN GAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «AGN GAS IKE»)

Αίτηση τροποποίησης άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ’ (χύμα και εμφιαλωμένο) της εταιρείας «AGN GAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ της εταιρείας «ΕΚΟ ΑΒΕΕ»

Τροποποίηση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ (χύμα και εμφιαλωμένο) της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ [Διαβάστε περισσότερα]

Περίληψη αίτησης για χορήγηση άδειας εμπορίας ασφάλτου κατηγορίας Δ της εταιρείας «EV ENERGY Α.Ε.»

Περίληψη αίτησης για χορήγηση άδειας εμπορίας ασφάλτου κατηγορίας Δ της εταιρείας με την επωνυμία «EV [Διαβάστε περισσότερα]

Περίληψη αίτησης για ανανέωση άδειας εμπορίας ασφάλτου κατηγορίας Δ της εταιρείας «ALPHA KAPPA DEVELOPMENT»

Περίληψη αίτησης για ανανέωση άδειας εμπορίας ασφάλτου κατηγορίας Δ της εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA [Διαβάστε περισσότερα]

Ανανέωση άδειας εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β1 της εταιρείας «MELCO OIL»

Ανανέωση άδειας εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β1 της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ της εταιρείας «MEDIGAZ»

Τροποποίηση, ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους, άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ (μόνο χύμα) της εταιρείας [Διαβάστε περισσότερα]

Αίτηση χορήγησης άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων της «ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ»

Αίτηση χορήγησης άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων της «ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ»

Περίληψη αίτησης για τροποποίηση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ της εταιρείας «ΕΚΟ ΑΒΕΕ»

Περίληψη αίτησης για τροποποίηση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ της εταιρείας «CORAL GAS ΑΕΒΕΥ»

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/35368/1073/08.04.2022 (ΑΔΑ:69ΑΒ4653Π8-Ε10) άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ (χύμα και εμφιαλωμένο), ως [Διαβάστε περισσότερα]

Χορήγηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α στην εταιρεία «ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ»

Χορήγηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ [Διαβάστε περισσότερα]

Μετάβαση στο περιεχόμενο