1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώα Αδειών

Category Archives: Μητρώα Αδειών

Αίτηση ανανέωσης άδειας εμπορίας ασφάλτου κατηγορίας Δ της εταιρείας «ΕΤΕΚΑ Α.Ε.»

Αίτηση ανανέωσης άδειας εμπορίας ασφάλτου κατηγορίας Δ της εταιρείας «ΕΤΕΚΑ Α.Ε.»

Ανανέωση άδειας εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β1 της εταιρείας «Cetracore-JetOil Α.Ε.».

Ανανέωση άδειας εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β1 της εταιρείας με την επωνυμία «CETRACORE-JETOIL Μονοπρόσωπη [Διαβάστε περισσότερα]

Ανανέωση άδειας εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β1 της εταιρείας «FINECOR OIL BUNKERING Α.Ε.».

Ανανέωση άδειας εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β1 της εταιρείας με την επωνυμία «FINECOR OIL [Διαβάστε περισσότερα]

Ανανέωση άδειας εμπορίας αφορολόγητων αεροπορικών καυσίμων κατηγορίας Β2 της εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.»

Ανανέωση άδειας εμπορίας αφορολόγητων αεροπορικών καυσίμων κατηγορίας Β2 της εταιρείας με την επωνυμία «BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ της εταιρείας «GS GAS ΑΕΒΕΥ».

Τροποποίηση, ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους, της άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ (χύμα και εμφιαλωμένο) [Διαβάστε περισσότερα]

Περίληψη αίτησης για τροποποίηση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ της εταιρείας «GS GAS AEBEY»

Περίληψη αίτησης για τροποποίηση, ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους, άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ της [Διαβάστε περισσότερα]

Χορήγηση άδειας εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β1 στην εταιρεία «ΣΙΛΚ ΟΙΛ ΑΕ».

Χορήγηση άδειας εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β1 στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΚ ΟΙΛ [Διαβάστε περισσότερα]

Ανάκληση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων της εταιρείας «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ-ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ».

Ανάκληση της υπ’ αριθ. Δ2/Α/Φ.10/3708/10.04.2013 άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ-ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ [Διαβάστε περισσότερα]

Χορήγηση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ (μόνο χύμα) στην εταιρεία «GREEN ENERGY GAS».

Χορήγηση άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ (μόνο χύμα) στην εταιρεία με την επωνυμία «GREEN ENERGY [Διαβάστε περισσότερα]

Χορήγηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων – βιοντίζελ στην εταιρεία «ΕΛΒΙ ΑΒΕΕ»

Χορήγηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων – βιοντίζελ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ [Διαβάστε περισσότερα]

Περίληψη αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων της εταιρείας «ΕΛΒΙ ΑΒΕΕ»

Περίληψη αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων της εταιρείας με την επωνυμία  «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α της εταιρείας «ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ»

Τροποποίηση, ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους, της άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α της εταιρείας [Διαβάστε περισσότερα]

Μετάβαση στο περιεχόμενο