1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώα Αδειών

Category Archives: Μητρώα Αδειών

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ’ (ΧΥΜΑ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXCEL LUBRICANTS ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α’ [Διαβάστε περισσότερα]

Περίληψη αίτησης για ανανέωση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α της εταιρείας ««ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ»

Περίληψη αίτησης για ανανέωση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α της εταιρείας με την επωνυμία [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ»

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/113802/3104/06.12.2021 (ΑΔΑ:Ω8ΘΠ4653Π8-ΞΗ7) άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, ως προς την [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση διάθεσης βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ»

Τροποποίηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) ως προς την επωνυμία της εταιρείας-κατόχου από «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση άδειας διύλισης της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Τροποποίηση ως προς την επωνυμία του κατόχου της εκ του νόμου χορηγηθείσας άδειας διύλισης, από [Διαβάστε περισσότερα]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ’ (ΧΥΜΑ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CORAL GAS ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ [Διαβάστε περισσότερα]

Ανανέωση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α της εταιρείας «Cetracore-Jetoil ΑΕ»

Ανανέωση Άδειας Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α στην εταιρεία με την επωνυμία «Cetracore-Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη [Διαβάστε περισσότερα]

Αίτηση χορήγησης άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Γ’ υγραερίων της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αίτηση χορήγησης άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Γ’ υγραερίων [Διαβάστε περισσότερα]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ [Διαβάστε περισσότερα]

Χορήγηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων στην εταιρεία «ΜΑΝΟΣ Ανώνυμος Εμπορική, Αντιπροσωπευτική, Βιομηχανική, Ελαιουργική, Οικοδομική, Τουριστική, Ναυτιλιακή Εταιρεία»

Χορήγηση Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΝΟΣ Ανώνυμος Εμπορική, Αντιπροσωπευτική, Βιομηχανική, Ελαιουργική, [Διαβάστε περισσότερα]

Τροποποίηση και ανανέωση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων – βιοντίζελ της εταιρείας «VERD»

Τροποποίηση της άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων – βιοντίζελ, όπως ισχύει, ως προς την επωνυμία της εταιρείας [Διαβάστε περισσότερα]

Ανάκληση απόφασης με την οποία ανακλήθηκε η άδεια εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ’ της εταιρείας «ΒΙΑΚΕΛ ΑΒΕΕ»

Ανάκληση της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/65951/1830/07.09.2022 απόφασης του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας, με την οποία ανακλήθηκε η [Διαβάστε περισσότερα]

Μετάβαση στο περιεχόμενο