1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώο Οδηγίας IED
  4. /
  5. Page 3

Category Archives: Μητρώο Οδηγίας IED

Στοιχεία για τη ποιότητα του περιβάλλοντος σε εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/2013 (ΦΕΚ 1450Β)
Τα ακόλουθα στοιχεία αφορούν στη ποιότητα του περιβάλλοντος σε εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/2013(ΦΕΚ 1450Β), σε εφαρμογή αφ’ ενός με τους όρους της περιβαλλοντικής άδειας και αφ’ ετέρου με το άρθρο 20 παράγραφος 3β της ΚΥΑ 36060/2013(ΦΕΚ 1450Β) και αποστέλλονται εκ μέρους της κάθε εγκατάστασης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Π.ΕΝ. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης emissions.indprv.ypeka.gr.

Ετήσια περιβαλλοντική έκθεση για το έτος 2022 – CaO HELLAS

Ετήσια έκθεση – Μακεδονική Ασβεστοποιία ΑΒΕΕ Ετήσια έκθεση – Θεσσαλική Ασβεστοποιία ΑΒΕΕ [Διαβάστε περισσότερα]

Ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση για το έτος 2022 – ΜΑΝΟΣ Α.Ε.

Eτήσια έκθεση Απογραφικό δελτίο [Διαβάστε περισσότερα]

Ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση για το έτος 2022 – POLYECO A.E. (Ασπρόπυργος)

Eτήσια έκθεση [Διαβάστε περισσότερα]

Απογραφικό δελτίο για το έτος 2022 – Sunlight Group Energy Storage Systems (ΒΙΠΕ Κομοτηνής)

Απογραφικό δελτίο [Διαβάστε περισσότερα]

Ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση για το έτος 2022 – ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (Εργ. Βόλου)

Eτήσια έκθεση Απογραφικό δελτίο Περιβαλλοντικές μετρήσεις [Διαβάστε περισσότερα]

Ετήσια περιβαλλοντική έκθεση για το έτος 2022 – ΕΛΒΟ (Σίνδος δήμου Δέλτα)

Ετήσια έκθεση [Διαβάστε περισσότερα]

Ετήσια έκθεση και απογραφικό δελτίο για το έτος 2022 – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. (Πύλη Τρικάλων)

Έκθεση περιβαλλοντικής επίδοσης Απογραφικό δελτίο [Διαβάστε περισσότερα]

Ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση για το έτος 2022 – ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε.

Eτήσια έκθεση [Διαβάστε περισσότερα]

Ετήσια έκθεση και απογραφικό δελτίο για το έτος 2022 – ΒΕΠΑΛ Α.Ε. (εργοστάσιο Θήβας Βοιωτίας)

Ετήσια έκθεση περιβάλλοντος Απογραφικό δελτίο Έντυπο υποβολής στοιχείων [Διαβάστε περισσότερα]

Μετάβαση στο περιεχόμενο