Ενημέρωση Υπηρεσιών Δόμησης & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ

Στην ιστοσελίδα αυτή αναρτώνται Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Διευκρινίσεις, Ενημερώσεις ή και Έγγραφα γενικότερου ενδιαφέροντος που εκδίδονται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψη όλες οι Υπηρεσίες Δόμησης και γενικότερα οι Υπηρεσίες με αρμοδιότητες πολεοδομικού σχεδιασμού, Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού και συναφών αντικειμένων κατά την επιτέλεση του έργου τους

Οδηγία για δασικά και Οικοδομικές Άδειες