Διασύνδεση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (Central East South East Connectivity/ CESEC)

Η Διασύνδεση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (Central East South East Connectivity/ CESEC) αποτελεί μια εκ των τεσσάρων περιφερειακών Ομάδων Υψηλού Επιπέδου της ΕΕ (οι άλλες τρεις στην Ιβηρική, στη Βόρεια Θάλασσα και την Βαλτική) και συμμετέχουν 9 κ-μ ΕΕ (Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία) και οκτώ χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας [Ουκρανία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Σερβία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο (η ονομασία τελεί υπό την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και είναι σύμφωνη με την Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑ ΗΕ) 1244/1999 και τη Γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔΧ) σχετικά με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου) και Μαυροβούνιο]. Εν λόγω συνεργασία εγκαινιάστηκε το 2015 και αποσκοπεί στο να προωθήσει την διασύνδεση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της περιοχής, μέσω της προώθησης ενεργειακών έργων, καθώς και μέσω της επίλυσης διαφόρων ρυθμιστικών εμποδίων. Από το 2017 η συνεργασία επεκτάθηκε και στα θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Ειδικότερα, κατά την Υπουργική Διάσκεψη της Πρωτοβουλίας CESEC στις 10 Ιουλίου 2015, στο Ντουμπ­ρόβ­­νικ της Κροατίας, υπεγράφη σχετικό Σχέδιο Δράσης (Action Plan) στο Παράρτημα του οποίου πε­ρι­­λαμ­βάνονται τα εξής έργα ελληνικού ενδιαφέροντος:

  1. i) Λίστα έργων προτεραιότητας
  • Διαδριατικός Αγωγός φυσικού αερίου (Trans Adriatic Pipeline – TAP)
  • Αγωγός Διασύνδεσης Ελλάδος – Βουλγαρίας (Interconnector Greece Bulgaria – IGB)
  1. ii) Λίστα έργων προτεραιότητας υπό προϋποθέσεις
  • Νέος Πλωτός Σταθμός αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυ­σι­κού Αερίου (ΥΦΑ) (Liquid Natural Gas – LNG) στη Βόρειο Ελλάδα

iii) Άλλα έργα

  • Σταθ­μός συμπίεσης στους Κήπους του Έβρου και ενδυνάμωση του ελληνικού συστή­μα­τος φυσικού αερίου

Κατά την 4η Υπουργική Διάσκεψη στο Βουκουρέστι, τον Σεπτέμβριο του 2017, οι Υπουργοί Ενέργειας υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της συνεργασίας της CESEC, η οποία περιλαμβάνει επίσης: α) μια κοινή προσέγγιση για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ανάπτυξη β) κατάλογο έργων προτεραιότητας για την οικοδόμηση μιας διασυνδεδεμένης περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (από ελληνικής πλευράς περιλαμβάνεται η ηλεκτρική Διασύνδεση μεταξύ Maritsa East 1 (Bουλγαρία) και Νέα Σάντα (Eλλάδα) ) γ) συγκεκριμένες δράσεις για την τόνωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση σε μια περιοχή με τεράστιο αναπτυξιακό δυναμικό σε αυτούς τους τομείς. Στην Υπουργική της 2ας Οκτωβρίου 2020 οι συμμετέχοντες Υπουργοί συζήτησαν για την περαιτέρω προώθηση δράσεων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, όπως οι ΑΠΕ, η ενεργειακή απόδοση και οι νέες τεχνολογίες από-ανθρακοποίησης του τομέα του φυσικού αερίου στην περιοχή του CESEC.