Διεθνείς Συμβάσεις και Πρωτόκολλα

Βάση Δεδομένων σημαντικών Διεθνών Συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα

Α.   Γενικά Περιβαλλοντικά Θέματα

 1. Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Υπογραφή:                     Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), 09/05/1992

Έναρξη ισχύος:              24/03/1994

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2205/1994 (ΦΕΚ 60/Α/15-04-1994)

 1. Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Υπογραφή:                     Κιότο (Ιαπωνία), 16/03/1998

Έναρξη ισχύος:              16/02/2005

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 3017/2002 (ΦΕΚ 117/Α/30-05-2002)

 1. Σύμβαση για την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη δημόσια συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για θέματα περιβάλλοντος

Υπογραφή:                     Άαρχους (Δανία), 25/06/1998

Έναρξη ισχύος:              31/10/2001

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 3422/2005 (ΦΕΚ 303/Α/13-12-2005)

 1. Πρωτόκολλο του Κιέβου στη Σύμβαση Άαρχους για τα μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (Πρωτόκολλο PRTR)

Υπογραφή:                     Κίεβο (Ουκρανία), 21/05/2003

Έναρξη ισχύος:              —

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Εκκρεμεί

 1. Σύμβαση για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια

Υπογραφή:                     Έσπο (Φινλανδία), 25/02/1991

Έναρξη ισχύος:              10/09/1997

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2540/1997 (ΦΕΚ 249/Α/15-12-1997)

 1. Πρωτόκολλο Κιέβου στη Σύμβαση Έσπο για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση

Υπογραφή:                     Έσπο (Φινλανδία), 11/05/2003

Έναρξη ισχύος:              —

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Εκκρεμεί

 1. Σύμβαση για τις διασυνοριακές επιπτώσεις από βιομηχανικά ατυχήματα

Υπογραφή:                     Ελσίνκι (Φινλανδία), 17/03/1992

Έναρξη ισχύος:              19/04/2000

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2546/1997 (ΦΕΚ 256/Α/16-12-1997)

 

Β.   Προστασία της φύσης, της χλωρίδας και της πανίδας

 1. Διεθνής Σύμβαση για την προστασία φυτών, του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO)

Υπογραφή:                     Ρώμη (Ιταλία), 06/12/1951

Έναρξη ισχύος:              03/04/1952

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    N. 2014/1992 (ΦΕΚ 29/Α/27-02-1992)

 1. Διεθνής Σύμβαση (αναθεωρημένη) για την προστασία φυτών

Υπογραφή:                     Ρώμη (Ιταλία), 07-18/11/1997

Έναρξη ισχύος:              2/10/2005

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    N. 3495/2006 (ΦΕΚ 215/Α/12-10-2006)

 1. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα

Υπογραφή:                     Ρίο ντε Τζανέιρο (Βραζιλία), 05/06/1992

Έναρξη ισχύος:              29/12/1993

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    N. 2204/1994 (ΦΕΚ 59/Α/15-04-1994)

 1. Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την βιολογική ποικιλότητα

Υπογραφή:                     Ναϊρόμπι (Κένυα), 24/05/2000

Έναρξη ισχύος:              11/09/2003

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 3233/2004 (ΦΕΚ 51/Α/18-02-2004)

 1. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης στις χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρή ξηρασία και απερήμωση, ιδιαίτερα στην Αφρική

Υπογραφή:                     Παρίσι (Γαλλία), 15/10/1994

Έναρξη ισχύος:              26/12/1996

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2468/1997 (ΦΕΚ 32/Α/06-03-1997)

 1. Σύμβαση Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης

Υπογραφή:                     Βέρνη (Ελβετία), 19/09/1979

Έναρξη ισχύος:              01/06/82

Θεματοφύλακας:           Συμβούλιο της Ευρώπης

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/Α/14-03-1983)

 1. Σύμβαση Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας

Υπογραφή:                     Βόννη (Γερμανία), 23/06/1979

Έναρξη ισχύος:              01/11/1983

Θεματοφύλακας:           Γερμανία

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α/26-05-1999)

 1. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς ή άλλους επιστημονικούς σκοπούς

Υπογραφή:                     Στρασβούργο (Γαλλία),18/03/1986

Έναρξη ισχύος:              01/01/1991

Θεματοφύλακας:           Συμβούλιο της Ευρώπης

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2015/1992 (ΦΕΚ 30/Α/27-2-1992)

 1. Πρωτόκολλο τροποποίησης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς

Υπογραφή:                     Στρασβούργο (Γαλλία),22/06/1998

Έναρξη ισχύος:              02/12/2005

Θεματοφύλακας:           Συμβούλιο της Ευρώπης

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 3338/2005 (ΦΕΚ 109/Α/06-05-2005)

 1. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων κατά τη διεθνή μεταφορά τους

Υπογραφή:                     Παρίσι (Γαλλία), 13/12/1968

Έναρξη ισχύος:              20/02/1971

Θεματοφύλακας:           Συμβούλιο της Ευρώπης

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 586/1977 (ΦΕΚ 140/Α/23-05-1977)

 1. Πρόσθετο Πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων κατά τη διεθνή μεταφορά τους

Υπογραφή:                     Στρασβούργο (Γαλλία), 10/05/1979

Έναρξη ισχύος:              11/07/1989

Θεματοφύλακας:           Συμβούλιο της Ευρώπης

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1420/1984 (ΦΕΚ 27/Α/13-03-1984)

 1. Αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων κατά τη διεθνή μεταφορά τους

Υπογραφή:                     Κισινάου (Μολδαβία), 11/06/2003

Έναρξη ισχύος:              14/03/2006

Θεματοφύλακας:           Συμβούλιο της Ευρώπης

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 3337/2005 (ΦΕΚ 108/Α/06-05-2005)

 1. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων συντροφιάς

Υπογραφή:                     Στρασβούργο (Γαλλία),13/11/1987

Έναρξη ισχύος:              05/01/1992

Θεματοφύλακας:           Συμβούλιο της Ευρώπης

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2017/1992 (ΦΕΚ 31/Α /27-2-1992)

 1. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων στις εκτροφές

Υπογραφή:                     Στρασβούργο (Γαλλία), 10/3/1976

Έναρξη ισχύος:              10/09/1978

Θεματοφύλακας:           Συμβούλιο της Ευρώπης

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1444/1984 (ΦΕΚ 78/Α/30-05-1984)

 1. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των προς σφαγή ζώων

Υπογραφή:                     Στρασβούργο (Γαλλία), 10/05/1979

Έναρξη ισχύος:              06/11/1982

Θεματοφύλακας:           Συμβούλιο της Ευρώπης

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1444/1984 (ΦΕΚ 78/Α/30-05-1984)

 1. Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (Σύμβαση CITES)

Υπογραφή:                     Ουάσιγκτον (ΗΠΑ), 03/03/1973

Έναρξη ισχύος:              01/07/1975

Θεματοφύλακας:           Ελβετία

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2055/1992 (ΦΕΚ 105/Α/30-6-92)

 1. Διεθνής Συμφωνία για την τροπική ξυλεία

Υπογραφή:                     Γενεύη (Ελβετία), 18/11/1983

Έναρξη ισχύος:              01/04/1985

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ.ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1761/1988 (ΦΕΚ 54/Α/24-03-1988)

 1. Πρωτόκολλο της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα

Υπογραφή:                     Ναγκόγια (Ιαπωνία), 29/10/2010

Έναρξη ισχύος:              2012

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 4617/2019 (ΦΕΚ 88/Α/10-06-2019)

 

 

Γ.   Θαλάσσιο περιβάλλον

 1. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας

Υπογραφή:                     Μοντέγκο Μπέη (Τζαμάικα), 10/12/1982

Έναρξη ισχύος:              16/11/1994

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2321/1995 (ΦΕΚ 136/Α/23-06-1995)

 1. Συμφωνία γα την Εφαρμογή του Μέ­ρους ΧΙ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας

Υπογραφή:                     Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), 28/07/1994

Έναρξη ισχύος:              16/11/1994

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2321/1995 (ΦΕΚ 136/Α/23-06-1995)

 1. Συμφωνία γα την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, όσον αφορά στη διατήρηση και στη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων

Υπογραφή:                     Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), 04/08/1995

Έναρξη ισχύος:              11/12/2001

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 3071/2002 (ΦΕΚ 293/Α/04-12-2002)

 1. Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πε­τρέλαιο (OILPOL)

Υπογραφή:                     Βρυξέλλες, (Βέλγιο), 12/05/1954

Έναρξη ισχύος:              26/07/1958

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν.Δ. 4529/1966 (ΦΕΚ 154/Α/10-08-1966)

 1. Διεθνής Σύμβαση αναφορικά με την αστική ευθύνη για ζημιές ρύπανσης από πετρέλαιο (CLC)

Υπογραφή:                     Βρυξέλλες, (Βέλγιο), 29/11/1969

Έναρξη ισχύος:              19/06/1975

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 314/1976 (ΦΕΚ 106/Α/05-05-1976) Καταγγελία στις 02-05-1997 (ΦΕΚ 146/Α/10-07-1997)

 1. Πρωτόκολλο τροποποίησης της Διε­θνούς Σύμβασης του 1969 αναφορικά με την αστική ευθύνη για ζημιές ρύπανσης από πετρέλαιο

Υπογραφή:                        Λονδίνο, (Ηνωμένο Βασίλειο), 09/11/1976

Έναρξη ισχύος:                 08/04/1981

Θεματοφύλακας:              Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:       Π.Δ. 81/1989 (ΦΕΚ 36/Α/07-02-1989)

 1. Πρωτόκολλο τροποποίησης της Διε­θνούς Σύμβασης του 1969 αναφορικά με την αστική ευθύνη για ζημιές ρύπανσης από πετρέλαιο (CLC 92)

Υπογραφή:                     Λονδίνο, (Ηνωμένο Βασίλειο), 27/11/1992

Έναρξη ισχύος:              30/05/1996

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Π.Δ. 197/1995 (ΦΕΚ 106/Α/13-06-1995)

 1. Διεθνής Σύμβαση για την ίδρυση διε­θνούς κεφαλαίου για την αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από πετρελαιο­ει­δή και ρύθμιση συναφών θεμάτων (FUND 71)

Υπογραφή:                     Βρυξέλλες (Βέλγιο), 18/11/1971

Έναρξη ισχύος:              16/10/1978

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1638/1986 (ΦΕΚ 108/Α/18-07-1986) Καταγγελία στις 02-05-1997 (ΦΕΚ 146/Α/10-07-1997)

 1. Πρωτόκολλο τροποποίησης της Διε­θνούς Σύμβασης του 1971 για την ίδρυση διεθνούς κεφα­λαίου αποζη­μίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρελαιο­ει­δή

Υπογραφή:                     Λονδίνο, (Ηνωμένο Βασίλειο), 19/11/1976

Έναρξη ισχύος:              22/11/1994

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Π.Δ. 270/1995 (ΦΕΚ 151/Α/26-07-1995)

 1. Πρωτόκολλο τροποποίησης της Διε­θνούς Σύμβασης του 1971 για την ίδρυση διεθνούς κεφα­λαίου αποζη­μίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο (FUND 92)

Υπογραφή:                     Λονδίνο, (Ηνωμένο Βασίλειο), 27/11/1992

Έναρξη ισχύος:              09/10/1996

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Π.Δ. 270/1995 (ΦΕΚ 151/Α/26-07-1995)

 1. Τροποποιήσεις των περιοριστικών ποσών του Πρωτοκόλλου 1992 που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση του 1969, αναφορικά με την αστική ευθύνη για ζημιές ρύπανσης από πετρέλαιο

Υπογραφή:                     Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), 18/10/2000

Έναρξη ισχύος:              01/11/2003

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Π.Δ. 286/2002 (ΦΕΚ 256/Α/22-10-2002)

 1. Τροποποιήσεις των περιοριστικών ποσών του Πρωτοκόλλου 1992 (FUND 92) που τροποποιεί τη Διε­θνή Σύμβαση του 1971 αναφορικά με την ίδρυση διεθνούς κεφα­λαίου αποζη­μίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο

Υιοθέτηση:                    Λονδίνο, (Ηνωμένο Βασίλειο), 18/10/2000

Έναρξη ισχύος:              01/11/2003

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Π.Δ. 291/2003 (ΦΕΚ 247/Α/29-10-2003)

 1. Πρωτόκολλο στην τροποποιημένη διεθνή Σύμβαση (1992) για την ίδρυση διεθνούς κεφα­λαίου αποζη­μίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρελαιο­ει­δή (supplementary fund)

Υπογραφή:                     Λονδίνο, (Ηνωμένο Βασίλειο), 16/05/2003

Έναρξη ισχύος:              03/03/2005

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 3482/2006 (ΦΕΚ 163/Α/02-08-2006)

 1. Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από την απόρριψη καταλοί­πων και άλλων υλών (London Dumping)

Υπογραφή:                     Λονδίνο, Πόλη του Μεξικού, Μόσχα, Ουάσιγκτον, 13/11/1972

Έναρξη ισχύος:              30/08/1975

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1147/1981 (ΦΕΚ 110/Α/28-04-1981)

 1. Τροποποιήσεις των πα­ραρ­τη­μά­των I, II και III της Διεθνούς Σύμβα­σης 1972 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από την απόρριψη κα­τα­λοίπων και άλλων υλών

Υπογραφή:                     Λονδίνο, (Ηνωμένο Βασίλειο), 12/10/1978

Έναρξη ισχύος:              11/03/1979

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Π.Δ. 68/1995 (ΦΕΚ 48/Α/07-03-1995)

 1. Πρωτόκολλο της Διεθνούς Σύμβα­σης 1972 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από την απόρριψη κα­τα­λοίπων και άλλων υλών

Υπογραφή:                     Λονδίνο, (Ηνωμένο Βασίλειο), 07/11/1996

Έναρξη ισχύος:              24/03/2006

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Π.Δ. 68/1995 (ΦΕΚ 48/Α/07-03-1995)

 1. Διεθνής Σύμβαση του 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία, όπως τροποποιείται από το Πρωτόκολλο του 1978, σχετικά με περιστατικά ρύπανσης με επιβλαβείς ουσίες, (MARPOL 73/78)

Υπογραφή:                     Λονδίνο, (Ηνωμένο Βασίλειο), 02/11/1973, 17/02/1978

Έναρξη ισχύος:              02/10/1983

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    N. 1269/1982 (ΦΕΚ 89/Α/21-07-1982)

 1. Τροποποιήσεις στο Πρωτόκολλο του 1978 και στο Παράρτημα II της διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

Υπογραφή:                     05/12/1985

Έναρξη ισχύος:              06/04/1987

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Π.Δ. 404/1986 (ΦΕΚ 182/Α/26-11-1986)

 1. Τροποποιήσεις στο Παράρτημα Ι του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς Σύμβασης MAR­POL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

Υπογραφή:                     Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), 01/12/1987

Έναρξη ισχύος:              01/04/1989

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Π.Δ. 254/1989 (ΦΕΚ 120/Α/11-05-1989)

 1. Τροποποιήσεις στο Παράρτημα Ι του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς Σύμβασης MAR­POL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

Υπογραφή:                     Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), 04/07/1991

Έναρξη ισχύος:              04/04/1993

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Π.Δ. 288/1992 (ΦΕΚ 147/Α/02-09-1992)

 1. Τροποποιήσεις των Προσαρτημάτων II και II του Παραρτήματος II της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

Υπογραφή:                     17/03/1989

Έναρξη ισχύος:              13/10/1990

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Π.Δ. 103/1992 (ΦΕΚ 47/Α/31-03-1992)

 1. Τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς Σύμβασης MAR­POL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

Υπογραφή:                     16/11/1990, 04/07/1991 και 06/03/1992

Έναρξη ισχύος:              17/03/1992, 04/04/1993 και 06/07/1993 αντίστοιχα

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Π.Δ. 46/1993 (ΦΕΚ 17/Α/17-02-1993)

 1. Τροποποιήσεις στα Παραρτήματα (I, II, III, και V) του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς Σύμβασης MAR­POL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

Υπογραφή:                     13/11/1994, 14/09/1995

Έναρξη ισχύος:              03/03/1996, 01/07/1997

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Π.Δ. 361/1996 (ΦΕΚ 233/Α/20-09-1996)

 1. Τροποποιήσεις στο Παράρτημα Ι του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς Σύμβασης MAR­POL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

Υπογραφή:                     23/09/1997, 02/04/1998

Έναρξη ισχύος:              01/02/1999

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Π.Δ. 54/1999 (ΦΕΚ 53/Α/22-03-1999)

 1. Τροποποιήσεις στα Παραρτήματα I και II του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς Σύμβασης MAR­POL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

Υπογραφή:                     Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), 16/03/1990

Έναρξη ισχύος:              03/02/2000

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Π.Δ. 128/2000 (ΦΕΚ 112/Α/06-04-2000)

 1. Τροποποιήσεις στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς Σύμβασης MAR­POL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

Υπογραφή:                     Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), 01/07/1999

Έναρξη ισχύος:              01/01/2001

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Π.Δ. 206/2000 (ΦΕΚ 186/Α/25-08-2000)

 1. Τροποποιήσεις Παραρτημάτων (I, III και V) του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς Σύμβασης MAR­POL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

Υπογραφή:                     30/10/1992, 13/03/2000, 05/10/2000, 27/04/2001

Έναρξη ισχύος:              01/01/2002, 01/09/2002

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Π.Δ. 312/2002 (ΦΕΚ 273/Α/13-11-2002)

 1. Τροποποιήσεις στo Παράρτημα ΙV του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς Σύμβασης MAR­POL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

Υπογραφή:                     01/04/2004

Έναρξη ισχύος:              01/08/2005

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Π.Δ. 114/2006 (ΦΕΚ 112/Α/08-06-2006)

 1. Τροποποιήσεις στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς Σύμβασης MAR­POL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

Υπογραφή:                     04/12/2003

Έναρξη ισχύος:              Απρίλιος 2005

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Απόφαση αρ. 2431.02/02/05 (ΦΕΚ 331/Α/15-03-2005)

 1. Τροποποιήσεις στα Παραρτήματα Ι και II του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς Σύμβασης MAR­POL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

Υπογραφή:                     15/10/2004

Έναρξη ισχύος:              01/01/2007

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Π.Δ. 27/2007 (ΦΕΚ 19/Α/30-01-2007)

 1. Τροποποιήσεις στα Παραρτήματα Ι και IV του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς Σύμβασης MAR­POL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

Υπογραφή:                     24/03/2006

Έναρξη ισχύος:              01/08/2007

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Απόφαση με αρ. ΦΕΚ 197/Α/23-08-2007

 1. Πρωτόκολλο ΙI τροποποίησης της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

Υπογραφή:                     Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), 26/09/1997

Έναρξη ισχύος:              19/11/2005

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    N. 3104/2003 (ΦΕΚ 28/Α/10-02-2003)

 1. Διεθνής Σύμβαση για την ετοιμότητα, συνερ­γασία και αντιμετώπιση της ρύ­πανσης της θάλασ­σας από πετρέλαιο (OPRC 90)

Υπογραφή:                     Λονδίνο, (Ηνωμένο Βασίλειο), 30/11/1990

Έναρξη ισχύος:              13/05/1995

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2252/1994 (ΦΕΚ 192/Α/18-11-1994)

 1. Πρωτόκολλο για την ετοιμότητα, συνερ­γασία και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασ­σας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες (2000 HNS-OPRC 90)

Υπογραφή:                        Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), 15/03/2000

Έναρξη ισχύος:              14/06/2007

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 3100/2003 (ΦΕΚ 20/Α/29-01-2003)

 1. Διεθνής Σύμβαση για την αστική ευθύνη για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης

Υπογραφή:                     Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), 23/03/2001

Έναρξη ισχύος:              21/11/2008

Θεματοφύλακας:           Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 3393/2005 (ΦΕΚ 242/Α/04-10-2005)

 1. Διεθνής Σύμβαση για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση, με το συνημμένο Παράρτημα

Υπογραφή:                     Βαρκελώνη, (Ισπανία), 16/02/1976

Έναρξη ισχύος:              12/02/1978

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 855/1978 (ΦΕΚ 235/Α/23-12-1978)

 1. Τροποποίηση της Σύμβασης της Βαρκελώνης του 1976 σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου

Υπογραφή:                     Βαρκελώνη (Ισπανία), 10/06/1995

Έναρξη ισχύος:              09/07/2004

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 3022/2002 (ΦΕΚ 144/Α/19-06-2002)

 1. Πρωτόκολλο για την πρό­λη­ψη της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας από την απόρριψη αποβλή­των και άλλων υλικών από πλοία και αεροσκάφη (Dumping Protocol)

Υπογραφή:                     Βαρκελώνη, (Ισπανία), 16/02/1976

Έναρξη ισχύος:              12/02/1978

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 855/1978 (ΦΕΚ 235/Α/23-12-1978)

 1. Πρωτόκολλο σχετικά με τη συ­νερ­γασία για την καταπολέμηση της ρυπάνσεως της Μεσογείου Θάλασσας από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης

Υπογραφή:                     Βαρκελώνη, (Ισπανία), 16/02/1976

Έναρξη ισχύος:              12/02/1978

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 855/1978 (ΦΕΚ 235/Α/23-12-1978)

 1. Πρωτόκολλο περί συ­νερ­γασίας για την πρόληψη της ρυπάνσεως από πλοία και, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, στην καταπολέμηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας

Υπογραφή:                     Βαλέτα, (Μάλτα), 25/01/2002

Έναρξη ισχύος:              17/03/2004

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 3497/2006 (ΦΕΚ 219/Α/13-10-2006)

 1. Πρωτόκολλο για την προστασία της Με­σογείου θαλάσσης από τη ρύπαν­ση από χερ­σαίες πηγές (LBS Protocol)

Υπογραφή:                     Αθήνα (Ελλάδα), 17/05/1980

Έναρξη ισχύος:              17/06/1983

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    N. 1634/1986 (ΦΕΚ 104/Α/18-07-1986)

 1. Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου του 1980 για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές και δραστηριότητες

Υπογραφή:                     Συρακούσες (Ιταλία), 07/03/1996

Έναρξη ισχύος:              —

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 3022/2002 (ΦΕΚ 144/Α/19-06-2002)

 1. Πρωτόκολλο για τις ειδικά προστα­τευό­με­νες περιοχές (SPA Protocol)

Υπογραφή:                     Γενεύη (Ελβετία), 03/04/1982

Έναρξη ισχύος:              23/03/1986

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    N. 1634/1986 (ΦΕΚ 104/Α/18-07-1986)

 1. Σύμβαση Γενεύης για την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα

Υπογραφή:                     Γενεύη (Ελβετία), 29/04/1958

Έναρξη ισχύος:              10/06/1964

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν.Δ. 1182/1972 (ΦΕΚ 111/Α/08-07-1972)

 1. Συνθήκη για την Ανταρκτική

Υπογραφή:                     Ουάσιγκτον (ΗΠΑ), 01/12/1959

Έναρξη ισχύος:              23/6/1961

Θεματοφύλακας:           ΗΠΑ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1629/1986 (ΦΕΚ 99/Α/18-07-86)

 1. Πρωτόκολλο στη Συνθήκη της Ανταρκτικής για την περιβαλλοντική προστασία μετά του σχεδίου στο Πρωτόκολλο και των συνημμένων παραρτημάτων

Υπογραφή:                     Μαδρίτη (Ισπανία), 04/10/1991

Έναρξη ισχύος:              14/01/1998

Θεματοφύλακας:           ΗΠΑ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2293/1995 (ΦΕΚ 41/Α/24-02-1995)

 1. Συνθήκη της Καμπέρας για τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων της Ανταρκτικής με το παράρτημα και το ειδικό της παράρτημα

Υπογραφή:                     Καμπέρα (Αυστραλία), 20/05/1980

Έναρξη ισχύος:              07/04/82

Θεματοφύλακας:           Αυστραλία

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1660/1986 (ΦΕΚ 187/Α/28-11-86)

 1. Διεθνής Σύμβαση για τη ρύθμιση της φαλαινοθηρίας

Υπογραφή:                        Ουάσιγκτον (ΗΠΑ), 02/12/1946

Έναρξη ισχύος:                 10/11/1948

Θεματοφύλακας:              Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας (IWC)

Κύρωση από Ελλάδα:       Ν. 3568/2007 (ΦΕΚ 120/Α/07-06-2007)

 1. Πρωτόκολλο στη Διεθνή Σύμβαση για τη ρύθμιση της φαλαινοθηρίας

Υπογραφή:                     Ουάσιγκτον (ΗΠΑ), 19/11/1956

Έναρξη ισχύος:              04/05/1959

Θεματοφύλακας:           Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας (IWC)

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 3568/2007 (ΦΕΚ 120/Α/07-06-2007)

 

Δ.      Εσωτερικά Ύδατα

 1. Σύμβαση Ραμσάρ για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων, ιδίως ως υγροβιοτόπων

Υπογραφή:                     Ραμσάρ (Ιράν), 02/02/1971

Έναρξη ισχύος:              21/12/1975

Θεματοφύλακας:           UNESCO

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν.Δ. 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α/20-11-1974)

 1. Πρωτόκολλο τροποποίησης της Σύμβασης Ραμσάρ για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων, ιδίως ως υγροβιοτόπων

Υπογραφή:                     Παρίσι (Γαλλία), 31/12/1982

Έναρξη ισχύος:              1/10/1986

Θεματοφύλακας:           UNESCO

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1751/1988 (ΦΕΚ 26/Α/09-02-1988)

 1. Τροποποίηση της Σύμβασης Ραμσάρ για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδίως ως υγροβιοτόπων

Υπογραφή:                     Ρεγγίνα (Καναδάς), 28/05 – 03/06/87

Έναρξη ισχύος:              —

Θεματοφύλακας:           UNESCO

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1950/1991 (ΦΕΚ 84/Α/31-05-1991)

 1. Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την προστασία και τη χρήση των διασυνορια­κών υδάτων και των διεθνών λιμνών

Υπογραφή:                     Ελσίνκι (Φινλανδία), 17/03/1992

Έναρξη ισχύος:              06/10/1996

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2425/1996 (ΦΕΚ 148/Α/04-07-1996)

 1. Πρωτόκολλο για τα νερά και την υγεία στη Σύμβαση του Ελσίνκι για την προστασία και τη χρήση των διασυνορια­κών υδάτων και των διεθνών λιμνών

Υπογραφή:                     Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), 17/06/1999

Έναρξη ισχύος:              04/08/2005

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Εκκρεμεί

 

Ε.      Απόβλητα και χημικά

 1. Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγ­χο των διασυνοριακών κινήσεων επι­κιν­δύνων αποβλήτων και της επε­ξερ­γασίας τους

Υπογραφή:                     Βασιλεία (Ελβετία), 22/03/1989

Έναρξη ισχύος:              05/05/1992

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2203/1994 (ΦΕΚ 58/Α/15-04-1994)

 1. Σύμβαση του Ρότερνταμ για τη διαδικασία συναίνεσης, μετά από ενημέρωση, για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εμπόριο (PIC)

Υπογραφή:                     Ρότερνταμ (Ολλανδία), / /1998

Έναρξη ισχύος:              24/02/2004

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 3176/2003 (ΦΕΚ 208/Α/29-08-2003)

 1. Σύμβαση Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (persistent organic pollutants – POPs)

Υπογραφή:                     Στοκχόλμη (Σουηδία), 22/05/2001

Έναρξη ισχύος:              17/05/2004

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 3447/2006 (ΦΕΚ 52/Α/13-03-2006)

 

 1. Σύμβαση της Μιναμάτα για τον υδράργυρο

Υπογραφή:                     Κουμαμότο (Ιαπωνία), 10/10/2013

Έναρξη ισχύος:              2020

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 4665/2020 (ΦΕΚ 33/Α/18-02-2020)

 

ΣΤ.    Ατμόσφαιρα

 1. Σύμβαση Γενεύης για τη διασυνοριακή μετα­φο­ρά της ρύπανσης της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση

Υπογραφή:                     Γενεύη (Ελβετία), 13/11/1979

Έναρξη ισχύος:              16/03/1983

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1374/1983 (ΦΕΚ 91/Α/08-07-1983)

 1. Πρωτόκολλο στη Σύμβαση Γενεύης για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του προγράμματος για τη συνεχή παρακολούθηση και την εκτίμηση της μεταφοράς ατμοσφαιρικών ρύπων σε μεγάλη απόσταση στην Ευρώπη (EMEP)

Υπογραφή:                     Γενεύη (Ελβετία), 28/09/1984

Έναρξη ισχύος:              28/01/1988

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1752/1988 (ΦΕΚ 26/Α/16-02-1988)

 1. Πρωτόκολλο στη Σύμβαση Γενεύης (SO2) για μείωση των εκπομπών θείου ή των διασυνοριακών ροών τους

Υπογραφή:                     Ελσίνκι (Φινλανδία), 08/07/1985

Έναρξη ισχύος:              02/09/1987

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1752/1988 (ΦΕΚ 26/Α/16-02-1988)

 1. Πρωτόκολλο στη Σύμβαση Γενεύης (NOx) για τον έλεγχο των εκπομπών οξειδίων του αζώτου ή των διασυνοριακών ροών τους

Υπογραφή:                     Σόφια (Βουλγαρία), 31/10/1988

Έναρξη ισχύος:              14/02/1991

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2543/1997 (ΦΕΚ 252/Α/15-12-1997)

 1. Πρωτόκολλο II στη Σύμβαση Γενεύης (SO2), για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών θείου ή των διασυνοριακών ροών τους

Υπογραφή:                     Όσλο (Νορβηγία), 14/06/1994

Έναρξη ισχύος:              05/08/1998

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2542/1997 (ΦΕΚ 251/Α/15-12-1997)

 1. Σύμβαση για την προστασία της στοι­βά­δας του όζοντος

Υπογραφή:                     Βιέννη (Αυστρία), 22/03/1985

Έναρξη ισχύος:              22/09/1988

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1818/1988 (ΦΕΚ 253/Α/   )

 1. Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

Υπογραφή:                     Μόντρεαλ (Καναδάς), 16/09/1987

Έναρξη ισχύος:              01/01/1989

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1818/1988 (ΦΕΚ 253/Α/ – -1988)

 1. Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

Υπογραφή:                     Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), 29/06/1990

Έναρξη ισχύος:              10/08/1992

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2110/1992 (ΦΕΚ 206/Α/29-12-1992)

 1. Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

Υπογραφή:                     Κοπεγχάγη (Δανία), 25/11/1992

Έναρξη ισχύος:              14/06/1994

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2262/1994 (ΦΕΚ 206/Α/05-12-1994)

 1. Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

Υπογραφή:                     Μόντρεαλ (Καναδάς), 15-17/09/1997

Έναρξη ισχύος:              10/11/1999

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 3425/2005 (ΦΕΚ 306/A/13-12-2005)

 1. Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

Υπογραφή:                     Πεκίνο (Κίνα), 29/11-03/12 1999

Έναρξη ισχύος:              25/02/2002

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 3425/2005 (ΦΕΚ 306/A/13-12-2005)

 

 

Ζ.      Ενέργεια

 1. Συμφωνία για ένα διεθνές ενεργειακό πρόγραμμα

Υπογραφή:                  Παρίσι (Γαλλία), 18/11/1974

Έναρξη ισχύος:           19/01/1976

Θεματοφύλακας:        Βέλγιο

Κύρωση από Ελλάδα: Σε ισχύ για την Ελλάδα από 25/7/1977

 1. Συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας

Υπογραφή:                     Λισσαβόνα (Πορτογαλία), 17/12/1994

Έναρξη ισχύος:              16/04/1998

Θεματοφύλακας:           Γραμματεία Ενεργειακού Χάρτη

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2476/1997 (ΦΕΚ 58/Α/18-04-1997)

 1. Πρωτόκολλο του Χάρτη Ενέργειας για την ενεργειακή απόδοση και τα σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα

Υπογραφή:                     Λισσαβόνα (Πορτογαλία) 17/12/1994

Έναρξη ισχύος:              16/04/1998

Θεματοφύλακας:           Γραμματεία Ενεργειακού Χάρτη

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2476/1997 (ΦΕΚ 58/Α/18-04-1997)

 

 

Η.     Πολιτιστικό Περιβάλλον

 1. Σύμβαση για την προστασία των πολιτι­στικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης και του Πρωτοκόλλου της

Υπογραφή:                     Χάγη (Ολλανδία), 14/05/1954

Έναρξη ισχύος:              07/08/1956

Θεματοφύλακας:           UNESCO

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1114/1981 (ΦΕΚ 6/Α/08-01-1981)

 1. Πρωτόκολλο II στη Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτι­στικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης

Υπογραφή:                     Χάγη, (Ολλανδία), 26/03/1999

Έναρξη ισχύος:              09/03/2004

Θεματοφύλακας:           UNESCO

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 3317/2005 (ΦΕΚ 45/Α/23-02-2005)

 1. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς

Υπογραφή:                     Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), 06/05/1969

Έναρξη ισχύος:              20/11/1970 ή 21-10-1981

Θεματοφύλακας:           Συμβούλιο της Ευρώπης

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1127/1981 (ΦΕΚ 32/Α/10-02-1981)

 1. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)

Υπογραφή:                     Βαλέττα (Μάλτα), 16/01/1992

Έναρξη ισχύος:              25/05/1995

Θεματοφύλακας:           Συμβούλιο της Ευρώπης

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19-08-2005)

 1. Διεθνής Σύμβαση σχετικά με τα μέσα για την απαγόρευση  και παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης της κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών

Υπογραφή:                     Παρίσι (Γαλλία), 14/11/1970

Έναρξη ισχύος:              24/04/1972

Θεματοφύλακας:           UNESCO

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1103/1980 (ΦΕΚ 297/Α/29-12-1980)

 1. Διεθνής Σύμβαση για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς

Υπογραφή:                     Παρίσι (Γαλλία), 23/11/1972

Έναρξη ισχύος:              17/12/1975

Θεματοφύλακας:           UNESCO

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1126/1981 (ΦΕΚ 32/Α/10-02-1981)

 1. Σύμβαση για την προστασία της αρχι­τεκτονι­κής κληρονομιάς της Ευρώπης

Υπογραφή:                     Γρανάδα (Ισπανία), 03/10/1985

Έναρξη ισχύος:              12/01/1987

Θεματοφύλακας:           Συμβούλιο της Ευρώπης

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2039/1992 (ΦΕΚ 61/Α/13-04-1992 )

 1. Σύμβαση Unidroit για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά

Υπογραφή:                     Ρώμη (Ιταλία), 24/06/1995

Έναρξη ισχύος:              01/08/1998

Θεματοφύλακας:           Ιταλία

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 3348/2005 (ΦΕΚ 144/Α/23-06-2005)

 1. Σύμβαση για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

Υπογραφή:                     Παρίσι (Γαλλία), 03/11/2003

Έναρξη ισχύος:              20/04/2006

Θεματοφύλακας:           UNESCO

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 3521/2006 (ΦΕΚ 275/Α/22-12-2006)

 1. Σύμβαση για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων

Υπογραφή:                     Παρίσι (Γαλλία), 21/10/2005

Έναρξη ισχύος:              18/03/2007

Θεματοφύλακας:           UNESCO

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 3520/2006 (ΦΕΚ 274/Α/22-12-2006)

 

Θ.     Διάφορα

 1. Σύμβαση για την αστική ευθύνη στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας

Υπογραφή:                     Παρίσι (Γαλλία), 29/07/1960

Έναρξη ισχύος:              01/04/1968

Θεματοφύλακας:           Οικονομικός Οργανισμός Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν.Δ. 336/1969 (ΦΕΚ 269/Α/16-12-1969)

 1. Σύμβαση της Βιέννης σχετικά με την αστική ευθύνη για πυρηνικές καταστροφές

Υπογραφή:                     Βιέννη (Αυστρία), 21/05/1963

Έναρξη ισχύος:              12/11/1977

Θεματοφύλακας:           Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας IAEA

Κύρωση από Ελλάδα:    Εκκρεμεί

 1. Πρωτόκολλο τροποποίησης της Σύμβασης για την αστική ευθύνη στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας του 1960, όπως τροποποιήθηκε από το πρόσθετο Πρωτόκολλο του 1964

Υπογραφή:                     16/11/1982

Έναρξη ισχύος:              07/10/1988

Θεματοφύλακας:           Οικονομικός Οργανισμός Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1758/1988 (ΦΕΚ 44/Α/10-03-1988)

 1. Κοινό Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης της Βιέννης και της Σύμβασης του Παρισιού

Υπογραφή:                     Βιέννη (Αυστρία), 21/09/1988

Έναρξη ισχύος:              27/04/1992

Θεματοφύλακας:           Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας IAEA

Κύρωση από Ελλάδα:    Η Ελλάδα το υπέγραψε στις 21/9/1988

 1. Σύμβαση για την απαγόρευση των δο­κιμών πυρηνικών όπλων στην ατμό­σφαιρα, στο εξω-ατμοσφαιρικό διά­στημα και κάτω από το νερό

Υπογραφή:                     Μόσχα (Ρωσία), 05/08/1963

Έναρξη ισχύος:              10/10/1963

Θεματοφύλακας:           Ρωσική Ομοσπονδία, Ην. Βασίλειο, ΗΠΑ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 4335/1963 (ΦΕΚ 173/Α/04-10-1963)

 1. Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων

Υπογραφή:                     Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), 01/07/1968

Έναρξη ισχύος:              05/03/1970

Θεματοφύλακας:           Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA)

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν.Δ. 437/1970 (ΦΕΚ 49/Α/26-02-1970)

 1. Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συνθήκης για τη μη εξάπλωση των πυρηνικών όπλων

Υπογραφή:                     Γενεύη (Ελβετία), 22/09/1998

Έναρξη ισχύος:              30/04/2004

Θεματοφύλακας:           Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA)

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2805/2000 (ΦΕΚ 50/Α/03-03-2000)

 1. Συνθήκη για την απαγόρευση τοποθέ­τησης πυρηνικών όπλων και άλλων όπλων μαζικής κα­ταστροφής στο βυθό των θαλασσών και ωκεανών και στο υπέδαφος αυτών

Υπογραφή:                     Ουάσιγκτον, Λονδίνο, Μόσχα, 11/02/1971

Έναρξη ισχύος:              18/05/1972

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1528/1985 (ΦΕΚ 41/Α/12-03-1985)

 1. Σύμβαση για την απαγόρευση της στρα­τιωτι­κής ή οποιασδήποτε άλλης εχθρικής χρήσης των τεχνικών μεθό­δων μεταβολής του περιβάλλοντος

Υπογραφή:                     Γενεύη (Ελβετία), 18-05-1977

Έναρξη ισχύος:              05/10/1978

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1362/1983 (ΦΕΚ 78/Α/22-06-1983)

 1. Σύμβαση για την απαγόρευση ή περιορισμό χρήσης ορισμένων συμβατικών όπλων που μπορούν να θεωρηθούν ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσματα

Υπογραφή:                     Γενεύη (Ελβετία), 10/10/1980

Έναρξη ισχύος:              30/07/1998

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1979/1991 (ΦΕΚ 186/Α/09-12-1991)

 1. Σύμβαση για τη φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού

Υπογραφή:                     Νέα Υόρκη και Βιέννη, 03/03/1980

Έναρξη ισχύος:              08/02/1987

Θεματοφύλακας:           Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας IAEA

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1636/1986 (ΦΕΚ 106/Α/18-07-1986)

 1. Σύμβαση για την έγκαιρη γνωστοποίηση σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος

Υπογραφή:                     Βιέννη (Αυστρία), 26/09/1986

Έναρξη ισχύος:              27/10/1986

Θεματοφύλακας:           Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας IAEA

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1938/1991 (ΦΕΚ 36/Α/13-03-1991)

 1. Σύμβαση για αρωγή σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος ή έκτακτης ραδιολογικής ανάγκης

Υπογραφή:                     Βιέννη (Αυστρία), 26/09/1986

Έναρξη ισχύος:              26/02/1987

Θεματοφύλακας:           Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας IAEA

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1937/1991 (ΦΕΚ 35/Α/13-13-1991)

 1. Σύμβαση για την απαγόρευση ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χημικών όπλων και την καταστροφή τους

Υπογραφή:                     Παρίσι (Γαλλία), 13/01/1993

Έναρξη ισχύος:              29/04/1997

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2254/1994 (ΦΕΚ 194/Α/18-11-1994) και εφαρμογή της με Ν. 2991/2002 (ΦΕΚ 35/Α/27-02-2002)

 1. Συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυ­ρηνικών δοκιμών

Υπογραφή:                     Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), 10/09/1996

Θεματοφύλακας:           Γ.Γ. ΟΗΕ

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2686/1999 (ΦΕΚ 38/Α/01-03-1999)

 1. Σύμβαση για την πυρηνική ασφάλεια

Υπογραφή:                     Βιέννη (Αυστρία), 20/09/1994

Έναρξη ισχύος:              24/10/1996

Θεματοφύλακας:           Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA)

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 2480/1997 (ΦΕΚ 70/Α/14-05-1997)

 1. Σύμβαση LOME III – Τρίτη Σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ και παραρτήματα αυτής (βιολογικών) και τοξικών όπλων και με την καταστροφή τους

Υπογραφή:                     Λομέ (Τόγκο), 08/12/1984

Έναρξη ισχύος:              01/05/1986

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1585/1986 (ΦΕΚ 15/Α/25-2-1986)

 1. Σύμβαση LOME IV – Τέταρτη Σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ με το Χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο και τα Πρωτόκολλα υπ’ αριθ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 των Παραρτημάτων αυτής και Εσωτερική Συμφωνία εφαρμογής της

Υπογραφή:                     Λομέ (Τόγκο), 15/12/1989

Έναρξη ισχύος:              01/03/1990

Κύρωση από Ελλάδα:    Ν. 1935/1991 (ΦΕΚ 34/Α/13-03-1991)