Εκθέσεις Εφαρμογής Κανονισμού Ξυλείας EUTR – EUTR Annual Reports

Εκθέσεις Εφαρμογής Κανονισμού Ξυλείας EUTR – EUTR Annual Reports

Με την τροποποίηση του άρθρου 20 του Κανονισμού Ξυλείας EUTR (Κανονισμός 995/2010) από το άρθρο 8 του Κανονισμού 2019/1010, οι υποχρεώσεις υποβολής των Εκθέσεων άλλαξαν το 2019.
Πλέον οι Εκθέσεις δεν συντάσσονται κάθε δύο χρόνια αλλά ετησίως και δημοσιεύονται από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ στις επίσημες ιστοσελίδες των ΚΜ για το Κανονισμό Ξυλείας EUTR. [⇓]
Βάσει των δεδομένων των Εκθέσεων που υποβάλλουν τα ΚΜ η Επιτροπή δημοσιοποιεί, σε ετήσια βάση, επισκόπηση σε επίπεδο Ένωσης. Προηγούμενες Εκθέσεις για την περίοδο εφαρμογής 2013-2015, 2015-2017, 2017-2019, 2019, 2020, 2021 είναι διαθέσιμες στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κανονισμό Ξυλείας EUTR.

GR – Annual Eutr Report – 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο:

Η εφαρμογή των Κανονισμών της ΕΕ FLEGT και ΞΥΛΕΙΑΣ στην Ελλάδα [⇓]

Αναδείχθηκε η ανάγκη ενίσχυσης και υποστήριξης της εφαρμογής των Κανονισμών της ΕΕ: 2173/2005 (FLEGT) και 995/2010 (Κανονισμός Ξυλείας) στη χώρα μας που αφορούν στο εμπόριο ξυλείας και των προϊόντων αυτής, μέσω στοχευμένων πολιτικών προστασίας των ελληνικών δασών από την επιτελική αρχή σχεδιασμού της δασικής πολιτικής με το χαμηλότερο δυνατό οικονομικό κόστος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής και υλοποίησής τους (Πορίσματα Συνεδρίου).