Οργανισμός για τη Συνεργασία των χωρών του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ)

Ο Οργανισμός για τη Συνεργασία των χωρών του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) (Black Sea Economic CooperationBSEC) ξεκίνησε το 1992 ως άτυπη διακυβερνητική ‘Οικονομική Συν­ερ­γασία του Ευξείνου Πόντου’ και μετατράπηκε σε διεθνή οικονομικό οργανισμό την 1 Μαϊου 1999, ημε­ρομηνία κατά την οποία ετέθη σε ισχύ ο Χάρτης του Οργανισμού, που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο 1998 στη Γιάλτα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στον οργανισμό, έδρα του οποίου είναι η Κωνσταντινούπολη, αρχικά μετείχαν δώδεκα (12) κρά­τη (Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Μολδαβία, Ρουμανία, Ρω­σική Ομοσπονδία, Σερβία, Τουρκία και Ουκρανία). Καθεστώς παρατηρητή έχει παραχωρηθεί στις χώρες: Αίγυπτο, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιταλία, Κροατία, Λευ­­κορωσία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχική Δημοκρατία και Τυνησία. Από το 2007 το καθεστώς του παρατηρητή εκχωρήθηκε στην Ευρ. Επιτροπή, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ ΟΣΕΠ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στον ΟΣΕΠ, τα κράτη μέλη, αναλαμβάνουν την Προεδρία του Οργανισμού διαδοχικά. Ο Οργανισμός περιλαμβάνει επιμέρους Ομάδες Εργασίας οι οποίες προωθούν τη συνερ­γα­σία των χωρών σε διάφορους τομείς, εκ των οποίων το Περιβάλλον και η Ενέργεια, μέσω αντίστοιχων ομάδων εργασίας, καθεμιά από τις οποίες συνεδριάζει δύο (2) φορές ανά έτος.

Μια από τις κύριες πρωτοβουλίες παλαιότερης Ελληνικής Προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2010 στον Οργανισμό ήταν η δη­μιουργία ‘Ομάδας Δράσης για την Ανάπτυξη της Πράσινης Ενέργειας’ (Green Energy Development Task Force), η οποία λει­τουρ­γεί στο πλαίσιο της ‘Ομάδας Εργασίας για την Ενέργεια’ και έχει ως κεντρική προτεραιότητά της την προώθηση των θεμάτων Πράσινης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας. Το ζήτημα της Πράσινης Ενέργειας, δηλαδή η ένταξη περιβαλλοντικών ζητημάτων και η αειφόρος χρήση της ενέργειας, βρίσκεται πλέον στην ημερήσια διάταξη των συναντήσεων του Οργανισμού και αποτελεί πρωταρχική στρατηγική του. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται και στη «Στρατηγική για την Πράσινη Ενέργεια των κρατών μελών του ΟΣΕΠ» η οποία εκπονήθηκε κατά τη συνάντηση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών του ΟΣΕΠ στο Ερεβάν στις 27 Ιουνίου 2018.