Αποκατάσταση Καμένων Δασών

Αποκατάσταση των δασών μαύρης πεύκης (Pinus nigra) στον Πάρνωνα μέσω μιας δομημένης προσέγγισης

Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 614/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE+), εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης» (LIFE07 NAT/GR/000286). Το έργο υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2009 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2013. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3.035.791,00 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 2.270.468,09 ευρώ (74,79%) αποτελεί Κοινοτική χρηματοδότηση. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Χάρτης της περιοχής του έργου

Σκοποί και δράσεις του έργου

Τα δάση μαύρης πεύκης  στον Πάρνωνα (Τόπος Κοινοτικής Σημασίας GR2520006  «Όρος Πάρνωνας και περιοχή Μαλεβής του δικτύου Natura 2000») δέχθηκαν σοβαρό πλήγμα από τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές του 2007. Η πυρκαγιά έκαψε 19.210 στρέμματα του δάσους μαύρης πεύκης και περίπου 29.300 στρέμματα δασών άλλων ειδών (ελάτης, χαλεπίου πεύκης, αείφυλλων πλατύφυλλων κ.λπ.) εντός του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας. Συνολικά η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε έκταση περίπου 153.000 στρέμματα. Οι καμένες εκτάσεις της μαύρης πεύκης ήταν οι νοτιότερες στον Πάρνωνα και από τις νοτιότερες και ξηρότερες στην Ελλάδα και την Ευρώπη με ιδιαίτερη ευαισθησία στην κλιματική αλλαγή ενώ η φυσική αποκατάσταση των δασών της είναι αργή και επισφαλής καθώς η μαύρη πεύκη δεν διατηρεί κώνους με σπέρματα σε λήθαργο. Ο συνδυασμός αυτός αυξάνει τον κίνδυνο μόνιμης απώλειας του είδους από την περιοχή αυτή και περιορίζει την ηπειρωτική ευρωπαϊκή εξάπλωση του είδους προς νότο στον Ταΰγετο, ο οποίος επίσης έχει επίσης πληγεί από τεράστιες πυρκαγιές.

Νησίδα ζωντανών δέντρων μαύρης πεύκης (Φωτ. ΕΚΒΥ)

 

Ειδικότερα το έργο αποσκοπεί:

α. Στην επίδειξη της εφαρμογής μιας δομημένης προσέγγισης για την αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας «(Υπο)Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα» με κωδικό 9530. Πρόκειται για μια βήμα προς βήμα προσέγγιση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της αποκατάστασης δασών μαύρης πεύκης, η οποία αναπτύσσεται και εφαρμόζεται πιλοτικά στον Πάρνωνα αλλά θα μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλα τα δάση μαύρης πεύκης στην Ελλάδα. 

β. Στην αποκατάσταση 2.900 στρεμμάτων του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας «(Υπο)Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα» στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας GR2520006 «Όρος Πάρνωνας και περιοχή Μαλεβής». Η αποκατάσταση αυτή θα υλοποιηθεί σε εφαρμογή της δομημένης προσέγγισης από το Δασαρχείο Σπάρτης μετά από λεπτομερή αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας.

Συστάδα μαύρης πεύκης. (Φωτ. ΕΚΒΥ)

Για τη υλοποίηση των σκοπών αυτών το έργο περιλαμβάνει δράσεις αποτίμησης των επιπτώσεων της πυρκαγιάς, εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης, σχεδιασμό και εγκατάσταση ενός μόνιμου συστήματος παρακολούθησης της αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων, δημιουργία ενημερωτικού υλικού, συνέδρια για τη συζήτηση και παρουσίαση της δομημένης προσέγγισης και των αποτελεσμάτων του έργου και άλλες δράσεις ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου. 


Χάρτης της περιοχής του έργου (4,84 ΜΒ)

Συνδέσεις
Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Πρόγραμμα LIFE  
Δικτυακός τόπος έργου «Αποκατάσταση των δασών μαύρης πεύκης (Pinus nigra) στον Πάρνωνα μέσω μιας δομημένης προσέγγισης»