Το διακύβευμα της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης

Στόχος της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης που διεξάχθηκε το Δεκέμβριο του 2009 ήταν να επιτευχθεί μια παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, διάδοχη του Πρωτοκόλλου του Κιότο το οποίο λήγει το έτος 2012. Μια συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δηλαδή των διαφόρων κρατών που θα ήταν δεσμευτική για τους υπογράφοντες θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και μέτρα μείωσης των εκπομπών και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Οι διεθνείς διαπραγματεύσεις της Κοπεγχάγης οδήγησαν σε μία πολιτική συμφωνία αφήνοντας στην επόμενη προγραμματισμένη Διάσκεψη των Ην. Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP16) που θα διεξαχθεί από τις 29 Νοεμβρίου έως και τις 10 Δεκεμβρίου 2010 στο Μεξικό, το έργο μίας φιλόδοξης και νομικά δεσμευτικής παγκόσμιας συμφωνία κατά την διάρκεια της.

Σε περίπτωση όμως που δεν ολοκληρωθεί μια τέτοια συμφωνία στην Κοπεγχάγη, θα γίνει προσπάθεια ώστε να μην χαθεί όλη αυτή η δυναμική που έχει δημιουργηθεί, και να υπάρξει τουλάχιστον μια πολιτική συμφωνία για συνέχιση των διαπραγματεύσεων, ώστε σε συγκεκριμένο και σύντομο χρονικό διάστημα να επιτευχθεί νομικά δεσμευτική συμφωνία. 

Η επίτευξη μιας συμφωνίας τέτοιου είδους απαιτεί φιλόδοξες παγκόσμιες δεσμεύσεις και στόχους, καθώς και αλλαγές στον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς όλων μας. Παράλληλα είναι απαραίτητη η διασφάλιση της οικονομικής και τεχνολογικής βοήθειας προς τις πιο φτωχές και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου.