Εφαρμογή Εθνικού Κλιματικού Νόμου

Δημοτικά Σχέδια Μείωσης Εκπομπών (άρθρο 16) Υπουργική Απόφαση με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/68415/1249 (Β’ 4145) «Καθορισμός προδιαγραφών και περιεχομένου του Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών ΔηΣΜΕ του άρθρου 16 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εφαρμογή Εθνικού Κλιματικού Νόμου.