Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αλεξάνδρα Σδούκου
Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας

H Αλεξάνδρα Σδούκου είναι δικηγόρος και έχει εργαστεί ως νομική σύμβουλος στον ιδιωτικό τομέα και στη δημόσια διοίκηση. Το 2007 προσλήφθηκε στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ).

Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ και στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει διατελέσει σύμβουλος στα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το 2004 έως το 2012 ενώ την περίοδο 2012-2015 διετέλεσε Διευθύντρια του Γραφείου του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Έχει μακρά εξειδίκευση στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση ενεργειακών πολιτικών. Κατά τη διετία 2017 – 2019 εργάστηκε ως ειδική σύμβουλος για θέματα ενέργειας και φυσικών πόρων του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Από τον Ιούλιο του 2019 έως και τον Ιούνιο του 2023 διετέλεσε Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στις 27 Ιουνίου 2023 ορκίστηκε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στοιχεία επικοινωνίας Γραφείου Υφυπουργού:

Τηλέφωνο Γραμματείας: 2131513839, 2131513814, 2131513817, 2131513801
Ε-mail:
secdepmin.energy@ypen.gr
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526


Alexandra Sdoukou

Alexandra Sdoukou is a lawyer and has served as a legal consultant in both the private sector and public administration. In 2007, she was formally employed by the Management Organisation Unit of Development Programmes (MOU S.A.).

She holds a Law degree from Democritus University of Thrace, complemented by postgraduate degrees in European Commercial Law from the University of Bristol and in International and European Economic Studies from the Athens University of Economics and Business.

From 2004 to 2012, she held significant advisory roles within various ministries, including the Ministries of Economy and Finance, Development and Environment, and Energy. From 2012 to 2015, she served as the Director of the Minister’s Office of Environment, Energy, and Climate Change.

Her extensive expertise lies in the formulation, execution, and supervision of energy policies. Notably, from 2017 to 2019, she served as a special advisor on energy and mineral resources matters to Mr. Kyriakos Mitsotakis, the President of New Democracy Party. From July 2019 until June 2023, she held the position of Secretary General for Energy and Mineral Resources (GSEMR) at the Hellenic Ministry of Environment and Energy.

On June 27, 2023, she was appointed as Deputy Minister of Environment and Energy.