Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Νίκος Ταγαράς

Ο Νίκος Ταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Είναι απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του τιμήθηκε επανειλημμένα με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ).

Άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 έτη και υπηρέτησε τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης και στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό ως πρόεδρος της Κοινότητας Χιλιομοδίου, ως Δήμαρχος Τενέας, ως πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Κορινθίας και κατόπιν ως Νομάρχης Κορινθίας κατά την οκταετία 2003 – 2010. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρίας Πελοπόννησος Α.Ε. και Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Εξελέγη Βουλευτής Κορινθίας στις εκλογές της 6ης Μαΐου του 2012, στις εκλογές της 17ης Ιουνίου του 2012, στις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019, στις εκλογές της 21ης Μαΐου του 2023 και επανεξελέγη στις εκλογές της 25ης Ιουνίου του 2023 στην ίδια εκλογική Περιφέρεια.

Στη Βουλή των Ελλήνων έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, καθώς και Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Επίσης, έχει διατελέσει Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Ελβετίας και Μέλος στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας Ελλάδας – Πορτογαλίας, Ελλάδας – Λουξεμβούργου και Ελλάδας – Κροατίας.

Το 2014 διετέλεσε Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατέχοντας το χαρτοφυλάκιο της Χωροταξίας, της Πολεοδομίας, των Δασών, των Υδάτων, των Περιβαλλοντικών – Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, της διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), του συντονισμού των Περιβαλλοντικών Δράσεων κ.λπ.

Από το 2020 έως το 2023 διετέλεσε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το χαρτοφυλάκιο της Χωροταξίας και του Αστικού Περιβάλλοντος, της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, καθώς και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών.

Ομιλεί Αγγλικά.

Έχει δύο γιούς και τέσσερα εγγόνια.

Στοιχεία επικοινωνίας Γραφείου Υφυπουργού:

Τηλέφωνο Γραμματείας: 213 1513 802, 213 1513 804, 213 1513 808
Ε-mail:
secdepmin.per@ypen.gr
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526