1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Πιλοτική Συλλογή και Ανάλυση...

Πιλοτική Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων προσβασιμότητας για την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Προσβασιμότητας με έμφαση στην Κλιματική Αλλαγή

Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 του ν. 4412/2016), συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί η «Πιλοτική Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων προσβασιμότητας για την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Προσβασιμότητας με έμφαση στην Κλιματική Αλλαγή»

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο