1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτού ηλεκτρονικού...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών αναλυτών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών
αναλυτών απαραίτητων για τη λειτουργία και τους ελέγχους των Κλιμακίων Ελέγχου Διακίνησης & Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με εκτιμώμενη αξία δεκαπέντε χιλιάδες εξακόσια οχτώ ευρώ (15.608,00) χωρίς ΦΠΑ.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο