1. Αρχική
  2. /
  3. 2021
  4. /
  5. Ιούνιος
  6. /
  7. Page 5

Monthly Archives: Ιούνιος 2021

Σημαντικές εγκρίσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων

  Αστέρια Γλυφάδας – Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αγ. Διονυσίου Πειραιά   Κατά τη σημερινή συνεδρίαση [Διαβάστε περισσότερα]

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το έργο: “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΣΧΘ) ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ”, τμήματα 1-6.

Με την υπ’ αριθ. Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/45321/557/11.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΘΩΣ4653Π8-ΑΔΗ, ΑΔΑΜ: 21PROC008670486) Απόφαση του Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος [Διαβάστε περισσότερα]

Μετάβαση στο περιεχόμενο