1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Διυπουργική Επιτροπή για την...

Διυπουργική Επιτροπή για την Κυκλική Οικονομία

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

 

Η δεύτερη τακτική συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής για την Κυκλική Οικονομία πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020, μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Αραβώση. Στην Επιτροπή, εκτός από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού.

 

Η Διυπουργική Επιτροπή για την Κυκλική Οικονομία λειτουργεί παράλληλα με το Εθνικό Συμβούλιο για την Κυκλική Οικονομία, στο οποίο συμμετέχουν παραγωγικοί φορείς, με κοινό στόχο ένα ρεαλιστικό σχέδιο πολιτικών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας προς τα πρότυπα κυκλικότητας, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιμέρους στόχων ως τον Ιούνιο του 2020. Το Εθνικό Συμβούλιο και η Διυπουργική Επιτροπή θα παρακολουθούν την επίτευξη των στόχων και θα συμβάλουν στην υλοποίηση της πολιτικής σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

 

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε η διαδικασία κατάρτισης και το χρονοδιάγραμμα του Οδικού Χάρτη για την Κυκλική Οικονομία, με ορίζοντα τον Ιούλιο του 2020, μέσα από την επεξεργασία Επιχειρησιακού Σχεδίου, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις προτάσεις όλων των Γενικών Γραμματειών των Υπουργείων που συμμετέχουν.

 

Έγινε ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για τον τρόπο διαμόρφωσης, μέχρι το Μάιο, της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, με στόχο οι δράσεις αυτές να ενσωματωθούν στον Οδικό Χάρτη για την Κυκλική Οικονομία.

 

Επιπλέον, έγινε  ενημέρωση για την επεξεργασία από τη Διυπουργική Επιτροπή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, με ορίζοντα έγκρισής του τον Ιούνιο. Της έγκρισης θα προηγηθεί ευρεία διαβούλευση και επιλογή στοιχειωδών και αναλυτικών οικολογικών κριτηρίων για δέκα ομάδες προϊόντων με σταδιακούς στόχους τριετίας.

 

Στην Επιτροπή συζητήθηκαν προτάσεις για την βιομηχανική συμβίωση, τους δείκτες παρακολούθησης, τις πράσινες χρηματοδοτήσεις, την αειφορική διάσταση των επενδύσεων, τα κριτήρια κυκλικότητας και την τόνωση της αγοράς των δευτερογενών υλικών.

 

Τέλος, αποφασίστηκε εντατική λειτουργία της Επιτροπής, με την βοήθεια υποεπιτροπών και θεματικών ομάδων.

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο