1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Άμεσες πρωτοβουλίες για τις...

Άμεσες πρωτοβουλίες για τις εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες (SEVESO)

Εντατικοί έλεγχοι, ψηφιακή καταγραφή και απεικόνιση, κανόνες χωροθέτησης στις περιβάλλουσες ζώνες

 

Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Την εντατικοποίηση των ελέγχων για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων, την ψηφιακή καταγραφή για όλες τις εγκαταστάσεις που υπάγονται στην κοινοτική οδηγία πρόληψης βιομηχανικών ατυχημάτων «SEVESO» και τον προσδιορισμό κανόνων χωροθέτησης δραστηριοτήτων στις περιβάλλουσες ζώνες αυτών, αποφάσισαν οι υφυπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς και Δημήτρης Οικονόμου.

Για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων -όπως μεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη- κατά τη λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης – μονάδας SEVESO, καθώς και για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών περιβαλλοντικής υποβάθμισης και κινδύνου της ανθρώπινης υγείας λαμβάνονται οι εξής δράσεις:

  1. Εντατικοποιούνται οι επιθεωρήσεις από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για τις εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες. Στόχος ο έλεγχος τήρησης όσων προβλέπονται στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία των προαναφερόμενων εγκαταστάσεων καθώς και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.
  2. Σε συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το ΤΕΕ θα πραγματοποιηθεί ψηφιακή καταγραφή και απεικόνιση όλων των εγκαταστάσεων σε ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών που υπάγονται στην κατηγορία  SEVESO με αναλυτικές πληροφορίες για δεξαμενές (χωροθέτηση – χωρητικότητα  – είδος αποθηκευμένης ουσίας)  και άλλες υποδομές.
  3. Ήδη, από τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη για τον προσδιορισμό κανόνων χωροθέτησης δραστηριοτήτων στις περιβάλλουσες ζώνες των μονάδων SEVESO. Αυτή λαμβάνει υπόψη τον βαθμό επικινδυνότητας κάθε περιοχής (όπως αυτή προκύπτει από τις καταχωρισμένες μελέτες ασφαλείας των φορέων εκμετάλλευσης των μονάδων) καθώς και την ευπάθεια των διαφόρων χρήσεων γης.  Με βάση αυτή τη μελέτη -που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 2021, θα διαμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο που θα προσδιορίζει τα επιχειρησιακά κριτήρια για την εφαρμογή στην πράξη του άρθρου 12 της Οδηγίας SEVESO III και της ΚΥΑ 172058/2016 («Σχεδιασμός χρήσεων γης»).

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο