1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Σύναψη μίας (1) Σύμβασης...

Σύναψη μίας (1) Σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ανάθεσης Έργου, για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE Grin «Προώθηση της αστικής ενσωμάτωσης των Πράσινων Υποδομών για τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων – Promoting urban integration of Green INfrastructure to improve climate governance in cities – “LIFE17 GIC/GR/000029 LIFE GrIn”».

Σχετικό Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο