1. Αρχική
  2. /
  3. Author: panos

Author Archives: panos

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece (LIFE-IP CEI – Greece – LIFE18 IPE GR000013)

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece (LIFE-IP CEI – [Διαβάστε περισσότερα]

Χορήγηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) στην εταιρεία «ΡΕΒΟΪΛ AΕΕΠ»

Χορήγηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» [Διαβάστε περισσότερα]

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2024

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2024

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν  σε συνέχεια της  αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/93452/5710/12-09-2023 (ΑΔΑ: ΨΗΤΠ4653Π8-ΤΒΗ) 2ης [Διαβάστε περισσότερα]

Μετάβαση στο περιεχόμενο