1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Page 4

Category Archives: Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υπαλλήλους του Δημοσίου για απόσπαση σε θέση Συνεργάτη στο Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 8 Δεκεμβρίου 2023  και [Διαβάστε περισσότερα]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC013607586 2023-10-18) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τροποποίηση Διακήρυξης Τροποποίηση Περίληψης   Σχετικός σύνδεμος: Διακήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων για την [Διαβάστε περισσότερα]

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών καθαριότητας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών καθαριότητας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης [Διαβάστε περισσότερα]

Διακήρυξη Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου

Δημοσίευση δημοπρασίας Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά το οικονομικό έτος 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών του Υπουργείου [Διαβάστε περισσότερα]

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού προς εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του ΥΠΕΝ κατά το οικονομικό έτος 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού προς εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του ΥΠΕΝ κατά [Διαβάστε περισσότερα]

Μετάβαση στο περιεχόμενο