1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Page 5

Category Archives: Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης [Διαβάστε περισσότερα]

Διακήρυξη Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου

Δημοσίευση δημοπρασίας Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά το οικονομικό έτος 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών του Υπουργείου [Διαβάστε περισσότερα]

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού προς εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του ΥΠΕΝ κατά το οικονομικό έτος 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού προς εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του ΥΠΕΝ κατά [Διαβάστε περισσότερα]

Προμήθεια ειδικών οχημάτων και δικύκλων για την Δ/νση Δασών Ν. Σάμου (οχήματα και δίκυκλα παντός εδάφους)

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. (Κωδ. Ενάριθμου 2020ΕΠ08810028 και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα [Διαβάστε περισσότερα]

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών πληροφορικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΗΜΔΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο