1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης και...

Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του έργου Floodguard

Η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνει διαδικτυακή Ημερίδα  Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του έργου Floodguard, “Ολοκληρωμένες Δράσεις για τον συντονισμό και την αντιμετώπιση κινδύνων πλημμύρας στη Διασυνοριακή Περιοχή”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg   V-A  “Greece-Bulgaria   2014-2020”. 

Η ημερίδα θα προβληθεί live στo FACEBOOK page Floodguard την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 στις 11:00 π.μ. και στο https://floodguard-interreg.eu

Η διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στον πλημμυρικό κίνδυνο και για το λόγο αυτό διαμορφώνεται μία κοινή στρατηγική. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται το έργο Floodguard στη διασυνοριακή περιοχή των κοινών λεκανών απορροής των ποταμών Στρυμόνα, Νέστου και Έβρου. Στόχος του προγράμματος είναι α) η καθιέρωση κοινής προσέγγισης στην αντιμετώπιση κινδύνων πλημμύρας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας, β) η αύξηση της τεχνικής και διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, γ) τη δημιουργία συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών και έγκαιρης προειδοποίησης.

Στην Ημερίδα θα απευθύνουν χαιρετισμό τόσο η πολιτική ηγεσία όσο και οι εκπρόσωποι των εταίρων του Προγράμματος σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών και των τοποθετήσεων οι εισηγητές θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του κοινού και  των δημοσιογράφων.          

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg   VA  “GreeceBulgaria   2014-2020”

Μετάβαση στο περιεχόμενο