1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Μαγνητικών Σφυρών

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Μαγνητικών Σφυρών, για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δ.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Μετάβαση στο περιεχόμενο