1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τον «Σχεδιασμό & Ανάπτυξη Γεωπληροφοριακού συστήματος για τη Διαχείριση & προβολή των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του ν. 4412/2016), συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ,
για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί ο «Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Γεωπληροφοριακού συστήματος για τη Διαχείριση & προβολή των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων»

Μετάβαση στο περιεχόμενο