1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. «Δίχτυ προστασίας» στα προστατευόμενα...

«Δίχτυ προστασίας» στα προστατευόμενα είδη και τους τύπους οικοτόπων της χώρας

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Με Απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, καθορίζονται ενιαίες προδιαγραφές για τα σχέδια δράσης ειδών και τύπων οικοτόπων σε όλη την Επικράτεια.

Για την αποτελεσματική προστασία ειδών πανίδας και χλωρίδας που φιλοξενούν κυρίως οι Natura σε όλη τη χώρα θεσπίζεται ουσιαστικά ενιαίος «οδικός χάρτης» κατάρτισης των σχεδίων δράσης ανά προστατευόμενο είδος.

Με στόχο τη μείωση των κινδύνων και των απειλών που δέχονται οι οικότοποι και τα προστατευόμενα είδη, έχουν ληφθεί υπόψιν τα δεδομένα, καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα του έργου LIFEIP 4 NATURA, που συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Υπογραμμίζεται δε, ότι για την τελική κατάρτιση των σχεδίων δράσης, η Υπουργική Απόφαση προβλέπει τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, των παραγωγικών ομάδων και όλων των ενδιαφερόμενων μερών με την υποχρεωτική διενέργεια τοπικών διαβουλεύσεων, έτσι ώστε το «δίχτυ προστασίας» να είναι ισχυροποιημένο με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και διαφάνεια.

Ο κ. Ταγαράς δήλωσε σχετικά:

«Με αυτή την Απόφαση,  το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προβαίνει -μετά από πολλά χρόνια- στη θέσπιση ενιαίων κανόνων  στα υπό κατάρτιση σχέδια δράσης, ώστε να βελτιώσουμε σημαντικά την κατάσταση των σπάνιων τύπων οικοτόπων και ειδών της χώρας.

Ακολουθούμε τις αρχές και τους κανόνες της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα καθώς και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Απλώνουμε ουσιαστικά ένα δίχτυ προστασίας. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για να προστατεύσουμε τις πιο ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές της χώρας μας, καθώς και τα είδη που φιλοξενούν».

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο