1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού άνω...

Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου (Ε.Χ.Π.) για την Βιομηχανία»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με σκοπό τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία», προϋπολογισμού 278.964,59€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 με ΣΑΕ 275/1 – κωδ. έργου: 2019ΣΕ27510001 και από το ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» MIS: 5034814
Κωδικοί CPV: [90712100-2]-Σχεδιασμός αστικής περιβαλλοντικής ανάπτυξης, [90712000-1]Περιβαλλοντικός σχεδιασμός

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο