1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Δημόσια διαβούλευση για Πρότυπα...

Δημόσια διαβούλευση για Πρότυπα Τεύχη Διαγωνισμών Παραχώρησης για την Ανάπτυξη, Διαχείριση και Λειτουργία Δημοσίως Προσβάσιμων Σημείων Επαναφόρτισης που περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Η Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό και φορείς να διατυπώσουν εγγράφως απόψεις επί των Πρότυπων Τευχών  Διαγωνισμών Παραχώρησης για την Ανάπτυξη, Διαχείριση και Λειτουργία Δημοσίως Προσβάσιμων Σημείων Επαναφόρτισης που περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), τα οποία εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α΄/23-7-2020), στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavouleusi.sfio@prv.ypeka.gr.

 

Η δημόσια διαβούλευση θα έχει διάρκεια μέχρι και την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023.

 

Σχετικά έγγραφα

Διακήρυξη

Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο