1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Δημόσια Διαβούλευση για την...

Δημόσια Διαβούλευση για την Εθνική Έκθεση του άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) για την περίοδο 2013-2018

Ξεκίνησε η διαβούλευση για την Εθνική Έκθεση του άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) για την περίοδο 2013-2018. Η έκθεση εκπονήθηκε βάσει προσχεδίου που είχε συνταχθεί το 2015 στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013». Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει επώνυμα τα σχόλιά του έως την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση art17@prv.ypeka.gr
 
Εισαγωγή, Γενικό Πλαίσιο Αναφοράς για την Έκθεση της περιόδου 2013-2018
Αμφίβια, Ψάρια, Χλωρίδα, Ασπόνδυλα, Θηλαστικά Ζώα, Θαλάσσια Είδη, Ερπετά, Οικότοποι, Θαλάσσιοι Οικότοποι

Μετάβαση στο περιεχόμενο