1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Δημόσια διαβούλευση της Ε.Ε....

Δημόσια διαβούλευση της Ε.Ε. για την ευρωπαϊκή δασική στρατηγική μετά το 2020

Δημόσια διαβούλευση για μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ

Στην ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, την οποία εξέδωσε η Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2019, παρουσιάστηκε το φιλόδοξο όραμα να καταστεί η ΕΕ βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050. Ανακοινώθηκε επίσης ότι, στηριζόμενη στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2030, η Επιτροπή θα καταρτίσει μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ που θα καλύπτει το σύνολο του κύκλου των δασών και θα προωθεί τις πολυάριθμες υπηρεσίες που παρέχουν τα δάση. Οι βασικοί στόχοι της στρατηγικής θα είναι η αποτελεσματική δάσωση και η διατήρηση και αποκατάσταση των δασών στην ΕΕ, ώστε να αυξηθεί η απορρόφηση CO2, να μειωθεί η συχνότητα και η έκταση των δασικών πυρκαγιών και να ενισχυθεί η βιοοικονομία, με τρόπους που σέβονται πλήρως τις οικολογικές αρχές και συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα.

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, καλούνται πολίτες και οργανισμοί να συμβάλουν στην κατάρτιση της νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ και να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με πιθανούς στόχους και δράσεις, στην ιστοσελίδα που τηρείται για το λόγο αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-EU-Forest-Strategy-/public-consultation

Με τη διαβούλευση ζητούνται οι εισηγήσεις των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αφορούν τα δάση, ιδίως σε σχέση με το κλίμα, τη βιοποικιλότητα, τις αγροτικές περιοχές και την κοινωνικοοικονομική ευημερία, τη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών, τα μέσα στήριξης της ΕΕ, τη δασική βιομηχανία, τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο και τον στόχο της σχετικά με τη φύτευση 3 δισεκατομμυρίων δέντρων έως το 2030.

Μετάβαση στο περιεχόμενο