1. Αρχική
 2. /
 3. Ανακοινώσεις Τύπου
 4. /
 5. Δράσεις του ΥΠΕΝ για...

Δράσεις του ΥΠΕΝ για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Συμμετοχή του Ε. Μπακογιάννη στην εκδήλωση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Αστική Ανάπτυξη, τη Στέγαση και την Εδαφική Διαχείριση

Εκπροσωπώντας το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, παρουσίασε τις βασικές δράσεις του ΥΠΕΝ για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, σε εκδήλωση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, με θέμα την Αστική Ανάπτυξη, τη Στέγαση και την Εδαφική Διαχείριση «UNECE Ministerial Meeting on Urban Development, Housing and Land Management».

Ειδικότερα, ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε στη σειρά ιδιαιτεροτήτων που καθόρισαν την εξέλιξη των αστικών και περιαστικών περιοχών της Ελλάδας και στη σειρά δράσεων του ΥΠΕΝ στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης ως πρότυπο του χωρικού σχεδιασμού.  Οι εν λόγω δράσεις αφορούν:

 • Στην προώθηση, επικαιροποίηση, σύνταξη 5 Ειδικών Χωρικών Πλαισίων για την «Βιομηχανία με ειδική πρόβλεψη την εφοδιαστική αλυσίδα», για τον «Τουρισμό», για τις «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», για τον «Ορυκτό πλούτο» και για τις «υδατοκαλλιέργειες».
 • Στην υλοποίηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, των μελετών για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή. Με τις τελευταίες, θα καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση της Ψηφιακής Τράπεζας Γης η οποία αποτελεί ουσιαστικά μια αγορά δικαιωμάτων δόμησης συγκεκριμένης χρηματικής αξίας, δίνοντας λύση σε περιπτώσεις διατηρητέων κτισμάτων ή άλλων βαρών στην αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας, σε δημόσιες εκτάσεις προς απόσυρση κλπ.
 • Στην επικείμενη έναρξη της λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη μέσω του οποίου οι πολίτες, οι επιστήμονες, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, θα μπορούν με το πάτημα ενός κουμπιού να ενημερώνονται για πλήθος γεωχωρικών δεδομένων όπως: οι όροι δόμησης, οι χρήσεις γης, τα όρια οικισμών, οι δασικές εκτάσεις, οι αρχαιολογικές περιοχές, οι προστατευόμενες περιοχές κλπ.
 • Στην προώθηση των αστικών αναπλάσεων και στη διαχείριση του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού των αστικών περιοχών, με τα προγράμματα ΔΙΑΤΗΡΩ και ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ.
 • Στην προώθηση μελετών και έργων βιώσιμης κινητικότητας (χρηματοδότηση μεγάλων αξόνων ποδηλατοκίνησης στην Αττική, δικτύων ποδηλάτου Eurovelo, προώθηση κοινόχρηστων ποδηλάτων, κ.λπ.).
 • Στην προώθηση της προσβασιμότητας στις αστικές περιοχές (μελέτες και έργα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στον υπαίθριο δημόσιο χώρο, καταγραφή των δημόσιων κτιρίων σε σχέση με την προσβασιμότητά τους σε ψηφιακή πλατφόρμα, θεσμικές ρυθμίσεις και νομοθετικό έργο σε συνδυασμό με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προσβασιμότητα).
 • Στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης με τη δημιουργία Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων σε επίπεδο Δήμων.
 • Στην προώθηση της αειφόρου δόμησης και της ενεργειακής αναβάθμισης των υφιστάμενων κτιρίων.
 • Στην προώθηση της ψηφιοποίησης των κατασκευών μέσω της ενεργοποίησης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και την ενσωμάτωσης της χρήσης του ΒΙΜ (Building Information Modeling) στον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο καθώς και των «έξυπνων» πόλεων μέσω χρηματοδότησης σχετικών μελετών κα έργων από το ΕΣΠΑ και το Πράσινο Ταμείο.
 • Στην υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ανταποκριθεί στην ευρωπαϊκή αποστολή των 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων.

 

 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο