1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Εκπόνηση και διεξαγωγή ερευνών...

Εκπόνηση και διεξαγωγή ερευνών για τη βάση δεδομένων της πλατφόρμας SWAN και διεξαγωγή έρευνας PESTLE για τους τοπικούς φορείς

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ SWAN ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ PESTLE ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ», στο πλαίσιο του διαβαλκανικού ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020, με τίτλο: “SWAN – a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN”

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο