1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,...

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SWAN

Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί η υπηρεσία: “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SWAN”, στο πλαίσιο του διαβαλκανικού ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020, με τίτλο: “SWAN – a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN”.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο