1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Εναρκτήριες συναντήσεις της Επιτροπής...

Εναρκτήριες συναντήσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του Πάρκου Πρεσπών και της Ομάδας Εργασίας Διαχείρισης των Υδάτων

Σε πνεύμα απόλυτης συνεργασίας και συναίνεσης πραγματοποιήθηκαν, στις 23 και 24 Ιουνίου στο Θεματικό Κέντρο Πύλης Πρεσπών, οι εναρκτήριες συναντήσεις της «Επιτροπής Διαχείρισης του Πάρκου Πρεσπών» και της «Ομάδας Εργασίας Διαχείρισης των Υδάτων», στο πλαίσιο της τετραμερούς Συμφωνίας για την Προστασία και την Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών. Στις συναντήσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατά την διάρκεια της πρώτης Συνάντησης της «Επιτροπής Διαχείρισης του Πάρκου Πρεσπών», στις 23 Ιουνίου 2022, τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν τους Κανόνες Λειτουργίας: α) της Επιτροπής Διαχείρισης του Πάρκου Πρεσπών, β) της Γραμματείας της και γ) της Ομάδας Εργασίας Διαχείρισης των Υδάτων.

Ειδικότερα, όλα τα μέλη της Επιτροπής έκαναν αποδεκτούς τους κανόνες λειτουργίας που είχαν προταθεί, με τη δέσμευση οι αποφάσεις να λαμβάνονται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πολιτική (σχετικές Οδηγίες και Κανονισμούς της ΕΕ και οδικούς χάρτες, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία), καθώς και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις (Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα, Συνθήκη Ramsar, CITES κ.α.).

Επίσης, εγκρίθηκε ο Οδικός Χάρτης Εργασιών (Road Map) για τα επόμενα δύο χρόνια, που περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – τη  σύνταξη ενός Επικοινωνιακού Σχεδίου από τη Γραμματεία της Επιτροπής Διαχείρισης του Πάρκου Πρεσπών. Το σχέδιο θα παρουσιαστεί στην επόμενη Συνάντηση της Επιτροπής, τον Δεκέμβριο του 2022.

Τα μέλη της Επιτροπής, αναγνωρίζοντας τη σημασία του διασυνοριακού τουρισμού για την περιοχή των Πρεσπών, ενέκριναν ομόφωνα τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τον Βιώσιμο Τουρισμό της περιοχής, μέχρι τον Μάρτιο του 2023.

Παράλληλα, ομόφωνα αποφασίστηκε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας της Επιτροπής Διαχείρισης θα πρέπει να εξασφαλιστεί το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό από τα τρία Μέρη και να δεσμευτούν οι σχετικοί  πόροι ώστε να εφαρμοστεί το Πρόγραμμα Εργασιών της Επιτροπής.

Στις 24 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Διαχείρισης των Υδάτων, κατά τη διάρκεια της οποίας καθορίστηκαν οι προτεραιότητες της κοινής συνεργασίας των χωρών. Ανάμεσα σε αυτές ήταν η δημιουργία μιας ειδικής πλατφόρμας για την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των χωρών και η δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των υδάτων με εναρμονισμένη μεθοδολογία.

Επιπλέον, αποφασίστηκε η διερεύνηση των οικολογικών επιπτώσεων από την πτώση στάθμης της λίμνης Μεγάλης Πρέσπας, σε συνδυασμό με την απογραφή των εντοπισμένων πιέσεων, καθώς και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή συντονισμένων μέτρων για την επίτευξη καλής κατάστασης της ποιότητας του νερού, σύμφωνα με την τις επιταγές της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΕ .

Κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική η συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών για την επίτευξη ενός Κοινού Σχεδίου Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων, καθώς και για τη δημιουργία ενός Προγράμματος Εργασιών για τις παραπάνω προτεραιότητες, μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της Ομάδας  Εργασίας Διαχείρισης των Υδάτων, τον Δεκέμβριο του 2022.

Οι διαδοχικές συναντήσεις ολοκληρώθηκαν με την υπογραφή των Πρακτικών από τους επικεφαλής της Ελλάδας, της Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η διοργάνωση των συναντήσεων έγινε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), μέσω της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας προσέφερε τεχνική βοήθεια για την οργάνωσή τους, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Συνεχιζόμενα 2022 Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δραστηριότητες». Ο Δήμος Πρεσπών, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του Πάρκου Πρεσπών, συγχρηματοδότησε τη διοργάνωση των συναντήσεων, ενώ η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών είναι μέλος της ίδιας Επιτροπής και της Γραμματείας της, με την υποστήριξη του Prespa-Ohrid Nature Trust (PONT).

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο