1. Αρχική
 2. /
 3. Ανακοινώσεις Τύπου
 4. /
 5. Έναρξη του Προγράμματος «Παρεμβάσεις...

Έναρξη του Προγράμματος «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου», με συνολικό προϋπολογισμό 204 εκατ. ευρώ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου».

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που η Κυβέρνηση έχει εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό 204 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δημιουργήσει συνθήκες αστικής αναζωογόνησης με σημαντικά περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

Ανάμεσα στις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνεται η ανάπλαση ιστορικών κέντρων και υποβαθμισμένων περιοχών, η επαναχρησιμοποίηση του κτιριακού αποθέματος των πόλεων, η δημιουργία δικτύων ήπιας μετακίνησης, η ανάπλαση περιοχών με ύδατα και χώρους πρασίνου, η εγκατάσταση καινοτόμων συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Οι 7 άξονες του Προγράμματος

Με πρωταρχικό στόχο την οικονομική ανάκαμψη των αστικών περιοχών μετά την πανδημία του κορωνοϊού, το Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» αναπτύσσεται στους εξής 7 άξονες:

 1. Αναπλάσεις εμβληματικού χαρακτήρα που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη ανάδειξη και αναβάθμιση ιστορικών κέντρων, ή άλλων ευρύτερων αστικών  περιοχών, καθώς και αναπλάσεις μεγάλων παραλιακών ή άλλων ιστορικών και σημαντικών μετώπων.
 1. Αποκατάσταση και επανάχρηση κτιριακού αποθέματος. Μπορούν να συμπεριληφθούν δράσεις όπως η αποκατάσταση και επανάχρηση κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας (διατηρητέα ή μη) καθώς και κάθε άλλου ανενεργού κτιριακού αποθέματος, όπως και η αισθητική, λειτουργική και στατική αναβάθμιση κτιρίων ή / και ολόκληρων κτιριακών συνόλων.
 1. Αναπλάσεις περιοχών υδάτινων διαδρομών και δημιουργία πλέγματος  πρασίνου. Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν ρέματα, ποταμοί, λίμνες αλλά και παραποτάμιες, παραλίμνιες περιοχές εκτός σχεδίου των οποίων η ανάπλαση κρίνεται αναγκαία για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του έργου.
 1. Συνολικές στρατηγικές παρεμβάσεις σε κατοικημένες περιοχές οι οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν προσδιορισμό και έργα δημιουργίας περιοχών με ειδικά χαρακτηριστικά (περιοχές με χαμηλές ταχύτητες ή / και ήπιας κυκλοφορίας, περιοχές με εσωτερικούς δρόμους χωρίς αυτοκίνητα, κ.λπ.), καθώς και δημιουργία δικτύου ήπιων διαδρομών σε επίπεδο δημοτικής κοινότητας – γειτονιάς.
 1. Αναπλάσεις δημόσιου χώρου με βιοκλιματικά στοιχεία και έξυπνες εφαρμογές που μπορούν να συμπεριλαμβάνουν δημιουργία δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας, διαπλατυμένων πεζοδρομίων, πλατειών, ποδηλατικών υποδομών, οριοθέτηση παρόδιας στάθμευσης, συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης κ.λπ.), καθώς και υλοποίηση συνοδών έργων στον υπαίθριο χώρο για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης Η/Ο, σταθμών κοινόχρηστων οχημάτων / ποδηλάτων / μικροκινητικότητας, κ.λπ.
 1. Ανάπτυξη αστικού πρασίνου. Μπορούν να συμπεριληφθούν παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν δίκτυα αστικού πρασίνου καθώς και εφαρμογές και δράσεις ανάπτυξης πρασίνου σε δημοτικά και δημόσια κτίρια. Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται και περιοχές περιαστικού πρασίνου εκτός σχεδίου, η ανάπλαση των οποίων κρίνεται αναγκαία για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του έργου.
 1. Υιοθέτηση και λειτουργία «έξυπνων» συστημάτων και εφαρμογών οι οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν τα ανωτέρω για τον υπαίθριο κοινόχρηστο χώρο και τα δημόσια ή / και δημοτικά κτίρια με στόχο την ορθή διαχείριση των πόρων.

Δυνητικοί δικαιούχοι στο Πρόγραμμα  είναι όλοι οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ (ΑΑΟΤΑ), καθώς και δημόσιοι φορείς ή υπηρεσίες που έχουν σχετικές αρμοδιότητες.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να πληροφορηθούν για το Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» στον ακόλουθο σύνδεσμό (https://diavgeia.gov.gr/decision/view/665%CE%A84653%CE%A08-%CE%A1%CE%A3%CE%9D).

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Tο Πρόγραμμα προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για την ανάπλαση των πόλεων μας και την προσαρμογή τους στις μεγάλες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Με κονδύλια ύψους 204 εκατ. ευρώ, μετατρέπουμε τις πόλεις μας σε κοιτίδες βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας, προάγοντας την εξοικονόμηση ενέργειας, την ορθολογική διαχείριση πόρων και την οικολογική μετακίνηση. Εκτός από τα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, το νέο πρόγραμμα θα ενισχύσει την περιφερειακή ανάπτυξη με την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, δήλωσε: «Αξιοποιώντας τους πολύτιμους για τη χώρα πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας απευθύνουμε πρόσκληση στην Αυτοδιοίκηση ώστε να υλοποιήσει  σημαντικές παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο και το κτιριακό απόθεμα. Ενθαρρύνουμε τον βιοκλιματικό σχεδιασμό, την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων, αλλά και την υιοθέτηση “έξυπνων” εφαρμογών και καινοτόμων τεχνολογιών. Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το Περιβάλλον και η Ενέργεια συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν. Η πράσινη μετάβαση άλλωστε αφορά και στον μετασχηματισμό του δομημένου περιβάλλοντος και αντίστοιχα η αστική αναζωογόνηση οφείλει να σχεδιάζεται με βάσει την αειφορία. Το Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» είναι πρώτιστα επενδυτικό, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ισχυρή τοπική και υπερτοπική ανάπτυξη περιοχών, βελτιώνοντας εν τέλει σημαντικά την καθημερινότητα και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών».

Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, δήλωσε: «Στόχος μας είναι οι αναπλάσεις να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και τη βελτίωση της  ποιότητας και του δομημένου περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα, να αποτελέσουν μοχλό εκκίνησης στην αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων συνολικά σε μια ευρύτερη αστική περιοχή».

 

 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Περιοχή συνημμένων

Μετάβαση στο περιεχόμενο