1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Επικοινωνία και Διάχυση στο...

Επικοινωνία και Διάχυση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area

Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης και την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Επικοινωνία και Διάχυση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area” («Ολοκληρωμένες Δράσεις για τον συντονισμό και την αντιμετώπιση κινδύνων πλημμύρας στη Διασυνοριακή Περιοχή») – Ακρωνύμιο: FLOODGUARD».

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο