Έργο: “a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN – SWAN” του Προγράμματος “Interreg V-B Balkan – Mediterranean 2014 – 2020”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:
“a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN – SWAN” του Προγράμματος “Interreg V-B Balkan – Mediterranean 2014 – 2020”

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο