1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Εθνικό Συμβούλιο Κυκλικής Οικονομίας:...

Εθνικό Συμβούλιο Κυκλικής Οικονομίας: Αποφάσεις για τον Οδικό Χάρτη

 

Συνεδρίαση υπό τον γ.γ. Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, κ. Κωνσταντίνο Αραβώση

 

Από το γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

 

Υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων Καθηγητή κ. Κ. Αραβώση, πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου η 2η τακτική συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Κυκλικής Οικονομίας. Στο εν λόγω Συμβούλιο, οι παραγωγικοί φορείς εισηγούνται και γνωμοδοτούν σε όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες στην πορεία της μετάβασης στο κυκλικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης.

 

Ο κ. Αραβώσης περιέγραψε τις διαδικασίες κατάρτισης και το χρονοδιάγραμμα ενός Οδικού Χάρτη για την Κυκλική Οικονομία καθώς και του Ειδικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα Πλαστικά Μιας Χρήσης μέσα από έναν ευρύ κοινωνικό διάλογο λαμβάνοντας υπ’ όψη τις απόψεις που κατατίθενται από τους συμμετέχοντες φορείς.

Επίσης, κατά τη συνεδρίαση, έγινε  ενημέρωση για την επεξεργασία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.

 

Οι παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς που συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο ανέπτυξαν τις απόψεις τους και συζητήθηκαν μεταξύ άλλων προτάσεις για την κατάρτιση Σχεδίου Βιομηχανικής Συμβίωσης, την επεξεργασία μέτρων τόνωσης της αγοράς δευτερογενών υλικών, τη σύνδεση κλιματικής αλλαγής και κυκλικής οικονομίας και την υιοθέτηση κριτηρίων κυκλικότητας σε προϊόντα και εργασίες. Ειδικότερα, συζητήθηκε η εστίαση σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων (όπως Πλαστικά, Τρόφιμα, Βιοαπόβλητα, Ιματισμός) και τομείς (Νησιά, Τουρισμός), η επεξεργασία σειράς θεσμικών ρυθμίσεων για τον αποχαρακτηρισμό αποβλήτων, την αξιοποίηση της ιλύος (λάσπης από τα λύματα), την επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού των Βιολογικών Καθαρισμών, καθώς και

οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση της πράσινης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας.

 

Τέλος, αποφασίσθηκε η δημιουργία υποστηρικτικών επιμέρους ομάδων εργασίας, όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των άμεσα εμπλεκομένων φορέων και πραγματοποίηση επιμέρους θεματικών συσκέψεων, για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας. Μέρος του αντικειμένου εργασίας των ομάδων αυτών θα είναι τα κίνητρα για τις επιχειρήσεις, οι δείκτες παρακολούθησης, οι πρωτοβουλίες ενημέρωσης, οι εξειδικευμένες κλαδικές πολιτικές, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και η δημιουργία Παρατηρητηρίου Κυκλικής Οικονομίας για παρακολούθηση της πορείας της.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο