1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. ΕΘΝΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ...

ΕΘΝΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ

Η Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού του του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

Στρατηγικός σκοπός της οποίας είναι ιδίως η χάραξη ολοκληρωμένων στρατηγικών χωροταξικού σχεδιασμού, εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, δια της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού και δια του Τμήματος Α , (ταχ. διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα, Πληροφορίες: Ευγενία Λάγιου τηλ. 2131515331 email: e.lagiou@prv.ypeka.gr), ως αρμόδια Υπηρεσία (άρθρο 14 παρ.ι, ν. 4546/2018 όπως ισχύει) για την κατάρτιση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και εν προκειμένω για την κατάρτιση της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για το Θαλάσσιο Χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ (Άρθρο 9,ν.4546/2018 όπως ισχύει) και το αρ.61 του ν. 4622/2019 (Α 133),
α. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του ή και εγγράφως προς το Τμήμα Α της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ (ταχ. διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα, e.lagiou@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Παρατείνεται ο χρόνος Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για το Θαλάσσιο Χώρο έως και την 17η Φεβρουαρίου 2022

Ολοκληρώθηκε ο χρόνος Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για το Θαλάσσιο Χώρο την 17η Φεβρουαρίου 2022

Για να συμμετάσχετε στην Δημόσια Διαβούλευση επί της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής, πατήστε εδώ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ – ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Π.Υ.Σ)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο