1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Η Ελλάδα πέτυχε την...

Η Ελλάδα πέτυχε την εξαίρεση του περλίτη από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας Βιομηχανικών εκπομπών

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρος Βαρελίδης, εκπροσώπησε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος  της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 16 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.

Βασικό θέμα του Συμβουλίου αποτέλεσε η αναθεώρηση της Οδηγίας Βιομηχανικών εκπομπών καθώς και η ανταλλαγή απόψεων επί 3 νέων νομοθετικών προτάσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, δηλαδή τη θέσπιση ενωσιακού πλαισίου πιστοποίησης για τις απορροφήσεις άνθρακα, τον κανονισμό για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας και την τροποποίηση της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

Αναφορικά με την πρόταση για της βιομηχανικές εκπομπές, ο Γενικός Γραμματέας τόνισε τη σημασία της πρότασης για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μηδενικής ρύπανσης. Συμφώνησε με τη συμπερίληψη της εντατικής κτηνοτροφίας συμπεριλαμβανομένων και των βοοειδών στο πεδίο εφαρμογής για την περαιτέρω μείωση εκπομπών μεθανίου.

Κατόπιν ελληνικού αιτήματος εξαιρέθηκε ο περλίτης από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας λόγω του περιορισμένου περιβαλλοντικού αντικτύπου του και αναφέρθηκε στη σημασία της απρόσκοπτης διασύνδεσης των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας υπενθυμίζοντας φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα αποανθρακοποίησης της χώρας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητες.

Ο κ. Βαρελίδης, καλωσόρισε τη νέα πρόταση για τη θέσπιση ενωσιακού πλαισίου πιστοποίησης για τις απορροφήσεις άνθρακα, η οποία συνάδει και με αντίστοιχη πρόβλεψη του Εθνικού Κλιματικού Νόμου. Τόνισε επίσης ότι η νέα πρόταση αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση δασώσεων, απορροφήσεων στη γεωργία, καινοτόμων τεχνολογιών και δράσεων όπως η επαναδημιουργία ποσειδωνίας στη θάλασσα, καθώς και για την αποφυγή παραπλανητικών οικολογικών ισχυρισμών. Επεσήμανε τη σημασία της ορθής επιλογής των επιλέξιμων έργων και δράσεων με ομοιόμορφα κριτήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο που διασφαλίζουν την πραγματική συνεισφορά στην αύξηση των απορροφήσεων διοξειδίου του άνθρακα. Ταυτόχρονα, ζήτησε να ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε χώρας για τον προσδιορισμό του επιπέδου αναφοράς έτσι ώστε να υπολογίζεται αξιόπιστα η πρόσθετη απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα που επιτυγχάνεται. Ζήτησε επίσης τη συμπερίληψη αυτών των απορροφήσεων άνθρακα σε μελλοντική αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών.

Αναφορικά με τον προτεινόμενο Κανονισμό για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών, ο Γενικός Γραμματέας, πρότεινε την υιοθέτησή του με Οδηγία αντί Κανονισμού προκειμένου να δοθεί η απαραίτητη ευελιξία στα κράτη- μέλη για να ενσωματώσουν ορθά τις νέες διατάξεις στο εθνικό δίκαιο. Παράλληλα, υποστήριξε την εισαγωγή φιλόδοξων απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού στις συσκευασίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε επίσης τη σημασία να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα του τουρισμού καθώς και οι τεχνολογικοί περιορισμοί που υπάρχουν ως προς το ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις πλαστικές συσκευασίες. Τέλος, εξέφρασε προβληματισμό για τους οριζόντιους στόχους και περιορισμούς ως προς την επαναχρησιμοποίηση και ιδίως την υποχρεωτική χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών στα προϊόντα που έχουν βάρος μικρότερο από 1,5 κιλό και τα προϊόντα του ηλεκτρονικού εμπορίου λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της προτεινόμενης απαγόρευσης και των πρακτικών δυσκολιών στην εφαρμογή του.

Τέλος, ο κ. Βαρελίδης καλωσόρισε την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων συμπεριλαμβανομένης της αυστηροποίησης των ποιοτικών απαιτήσεων και των νέων παραμέτρων καθώς και της ενθάρρυνσης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα οποία θα παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα για την προστασία της υγείας των πολιτών παράλληλα με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο