1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για...

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ετήσιας βάσης, στο πλαίσιο διενέργειας των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έργο “Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα (LIFE-IP AdaptinGR- LIFE17 IPC/GR/000006)”

Σχετικό Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο