1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Κοινή δήλωση Διυπουργικής Συνάντησης...

Κοινή δήλωση Διυπουργικής Συνάντησης Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ και ΗΠΑ αναφορικά με τη συνεργασία στον τομέα της Ενέργειας

 

1η Ενεργειακή Υπουργική Διάσκεψη 3+1
(από αριστερά) Γιώργος Λακκοτρύπης, υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Φράνσις Φάννον, υφυπουργός Εξωτερικών για ενεργειακούς πόρους των ΗΠΑ, Κωστής Χατζηδάκης, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας και Γιουβάλ Στάινιτζ, υπουργός Ενέργειας και Υδάτινων Πόρων του Ισραήλ

JOINT STATEMENT

Following the Ministerial meeting between Greece-Cyprus-Israel and the United States

Regarding cooperation in the field of Energy

(Athens, August 7th, 2019)

 

The Energy Ministers of the Hellenic Republic, Mr. Kostas Hatzidakis, the Republic of Cyprus, Mr. Georgios Lakkotrypis, the State of Israel, Mr. Yuval Steinitz, and the Assistant Secretary of State for Energy Resources of the United States of America, Mr. Francis Fannon, met today in Athens regarding cooperation in the field of energy, while affirming their shared commitment to promote peace, stability, security and prosperity in the Eastern Mediterranean region.

Mr. Fannon underlined the increasing and tangible support of the US government for the establishment of a structured quadrilateral mechanism for cooperation that focuses on energy matters.

The Ministers and the United States identified several significant areas of common interest, including, inter alia, infrastructure projects, renewable energy and energy storage, emergency preparedness, environmental protection and cyber security, while agreeing to establish a High Level Working Group (HLWG) that will highlight specific energy projects and propose ways of promoting their implementation. The Ministers have agreed to work towards signing an agreement for a joint emergency preparedness and response mechanism for offshore oil and gas operations. The HLWG will report its progress to the Ministers of Energy on a regular basis.

The Ministers and the United States agreed to support the energy independence of their countries and the establishment of an Energy Corridor of the Eastern Mediterranean, contributing thus to the energy security of the European Union by actively promoting the diversification of import sources and routes.

The Ministers and the United States reiterated their full support and solidarity for the Republic of Cyprus in exploring and developing its resources in its Exclusive Economic Zone and express their concern with recent provocative steps underway in the Eastern Mediterranean. The United States also reaffirmed its position that the island’s oil and gas resources should be shared equitably between both communities in the context of an overall settlement.

The Ministers expressed their strong support for sovereign states’ rights in order not to endanger peace and stability in the Eastern Mediterranean and the Aegean Sea.

The Energy Ministers of the Hellenic Republic, the Republic of Cyprus and the State of Israel, reaffirmed the support of their countries for the implementation of the East Med gas pipeline, a project of major significance for the energy security of the European Union that also establishes a strategic link between Europe and Israel.

The Ministers recalled that the relevant Intergovernmental Agreement, has been finalized by Greece, Cyprus, Israel and Italy in December 2018, and has been approved by the European Commission in February 2019 and shall be signed at the earliest possible convenience by all interested parties.

 

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Διυπουργικής Συνάντησης Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ και ΗΠΑ αναφορικά με τη συνεργασία στον τομέα της Ενέργειας

(Αθήνα, Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019)

 

Οι υπουργοί ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωστής Χατζηδάκης, της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γεώργιος Λακκοτρύπης, του Κράτους του Ισραήλ, κ. Γιουβάλ Στάινιτζ και ο Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για Ενεργειακούς Πόρους, κ. Φράνσις Φάννον, συναντήθηκαν σήμερα στην Αθήνα για να συζητήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας στο πεδίο της ενέργειας και να επιβεβαιώσουν την κοινή τους δέσμευση  για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο κ. Φάννον, υπογράμμισε την αυξανόμενη και απτή υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός δομημένου τετραμερούς μηχανισμού συνεργασίας που επικεντρώνεται στα ενεργειακά θέματα.

Οι Υπουργοί και οι ΗΠΑ αναγνώρισαν την ύπαρξη αρκετών σημαντικών περιοχών κοινού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα σχέδια υποδομής, τις ΑΠΕ και την ενεργειακή αποθήκευση, την προετοιμασία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, την περιβαλλοντική προστασία και την κυβερνοασφάλεια, ενώ συμφώνησαν να ιδρύσουν μια Ομάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου (ΟΕΥΕ) που θα αναδείξει συγκεκριμένα ενεργειακά σχέδια και θα προτείνει τρόπους για την προώθηση της υλοποίησης τους.

Οι Υπουργοί συμφώνησαν να δουλέψουν προς την κατεύθυνση υπογραφής μιας συμφωνίας για την υιοθέτηση ενός κοινού μηχανισμού ετοιμότητας και αντίδρασης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με τις υποθαλάσσιες δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Ομάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου θα αναφέρει την πρόοδο που έχει σημειώσει προς τους Υπουργούς Ενέργειας και τις ΗΠΑ σε τακτή βάση.

Οι Υπουργοί και οι ΗΠΑ αποφάσισαν να στηρίξουν την ενεργειακή ανεξαρτησία των κρατών τους και την εγκαθίδρυση ενός Ενεργειακού Διαδρόμου της Ανατολικής Μεσογείου, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ε.Ε. μέσω της ενεργούς προώθησης της διαφοροποίησης των πηγών και οδεύσεων εισαγωγής

Οι Υπουργοί και οι ΗΠΑ επανέλαβαν την πλήρη στήριξή τους και την αλληλεγγύη τους προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε ότι αφορά την εξερεύνηση και ανάπτυξη των πόρων της εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής της Ζώνης και εκφράζουν την ανησυχία τους για τα πρόσφατα προκλητικά βήματα που έχουν γίνει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οι ΗΠΑ επαναβεβαίωσαν επίσης τη θέση τους ότι οι πόροι πετρελαίου και φυσικού αερίου του νησιού θα πρέπει να διαμοιρασθούν κατά δίκαιο τρόπο μεταξύ των δύο κοινοτήτων στο πλαίσιο μιας συνολικής διευθέτησης.

Οι Υπουργοί εξέφρασαν την έντονη υποστήριξη τους για τα δικαιώματα των κυρίαρχων κρατών έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη θάλασσα του Αιγαίου.

Οι Υπουργοί Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ, επαναβεβαίωσαν την υποστήριξη τους προς το σχέδιο του Αγωγού Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (East Med Gas Pipeline), ενός σχεδίου μεγάλης σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επίσης δημιουργεί μια στρατηγική σύνδεση μεταξύ Ευρώπης και Ισραήλ.

Οι Υπουργοί υπενθύμισαν ότι η σχετική Διυπουργική Συμφωνία έχει οριστικοποιηθεί ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και την Ιταλία τον Δεκέμβριο του 2018, έχει λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Φεβρουάριο του 2019 και θα πρέπει να υπογραφεί το συντομότερο δυνατόν από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο