1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Μήνυμα Αν. ΥΠΕΝ, Σ....

Μήνυμα Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλου, για την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας

Η 22η Μαΐου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας. Με την ευκαιρία αυτή αναδεικνύουμε πολιτικές και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας και δεσμευόμαστε για τη συνέχεια και ενίσχυση αντίστοιχων δράσεων στο μέλλον.

Η Ελλάδα είναι μία χώρα πλούσιας βιοποικιλότητας. Στη χώρα μας απαντάται το 40% του συνόλου των φυτικών ειδών της Ευρώπης, 154 είδη ιχθυοπανίδας γλυκού νερού – κηρύσσοντας την Ελλάδα ως την πλουσιότερη χώρα στην Ευρώπη σε αυτή την κατηγορία – πλούσια ερπετοπανίδα, 22 από τα 64 είδη αμφιβίων της Ευρώπης, σχεδόν τα μισά είδη θηλαστικών που καταγράφονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ενώ υψηλό είναι και το ποσοστό ενδημισμού.

Σε μία κρίσιμη περίοδο για το φυσικό περιβάλλον παγκοσμίως, η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να απαντήσει στις προκλήσεις, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας μία ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική και αξιοποιώντας το περιβάλλον ως εθνικό κεφάλαιο και αναπτυξιακό πόρο.

Επικαιροποιήσαμε τον εθνικό κατάλογο Natura 2000, θεσπίσαμε το νόμο για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, εντάξαμε τη λειτουργία τους στον κρατικό προϋπολογισμό, στηρίξαμε την εργασία σε αυτούς και ξεκινήσαμε το έργο των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

Για πρώτη φορά η χώρα μας απέκτησε μία ολοκληρωμένη στρατηγική προστασίας της βιοποικιλότητας. Ταυτόχρονα υλοποιείται το μεγαλύτερο πιλοτικό και καινοτόμο έργο προστασίας της φύσης, LIFE IP, συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ και διάρκειας 8 ετών που ανέλαβε ποτέ η Ελλάδα.

Το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, ως το ευρύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών του κόσμου, προσφέρει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας αναδεικνύοντας παράλληλα νέες ευκαιρίες βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Η Ελλάδα υπέβαλε επιτυχώς στις 25 Απριλίου, εντός της προθεσμίας της Ε.Ε. την 4η Έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Δικτύου Natura 2000, και μάλιστα με σειρά προτεραιότητας, μόλις στην τρίτη θέση πανευρωπαϊκά. Τα αποτελέσματα της έκθεσης καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στη χώρα μας στην κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς (2007-2012). 

Μετάβαση στο περιεχόμενο