1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Νέο πλαίσιο για τις...

Νέο πλαίσιο για τις εγγυητικές επιστολές των εξορυκτικών επιχειρήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Νέο πλαίσιο για τις εγγυητικές επιστολές των εξορυκτικών επιχειρήσεων
 

Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη (ΦΕΚ B’ 3768/07.09.2020) θεσπίζεται νέος τρόπος υπολογισμού του ύψους των «εγγυήσεων» των εξορυκτικών επιχειρήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης και επιστροφής των εγγυητικών επιστολών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ΑΕΠΟ (Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους.

Η απόφαση επικαιροποιεί την μεθοδολογία και εξορθολογίζει το συνολικό ποσό καταβολή με τρόπο διαφανή, οριζόντιο και ενιαίο σε κάθε περίπτωση, με την χρήση μαθηματικού τύπου.

Σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς, προκύπτουν τα ακόλουθα οφέλη:

 Εξορθολογίζεται το χρηματοοικονομικό κόστος των εγγυητικών επιστολών (απαλείφονται τα απρόβλεπτα και το εργολαβικό κόστος)
 Διασφαλίζεται η αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε πραγματικούς όρους (σε χρόνο και έργο αφού συναρτάται το ποσό της εγγύησης με το χρόνο της εκμετάλλευσης του λατομείου)
 Ενισχύεται η επιχειρηματικότητα του τομέα αφού αποδεσμεύεται σημαντικό ποσό κεφαλαίου κίνησης
 Διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον γιατί οι εγγυήσεις θα είναι προσιτές σε όλους τους εκμεταλλευτές. (Αναμένεται το ποσοστό συμμόρφωσης να ανέβει από κάτω του 50% στο 85-90%)

Μετά τη θέση σε ισχύ του νέου πλαισίου, για την κατάρτιση του οποίου όχι μόνο προηγήθηκε ευρεία διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς αλλάκαι ελήφθησαν υπόψη τα πορίσματα ειδικής επιτροπής, εκτιμάται ότι οι εξορυκτικές επιχειρήσεις θα καταθέσουν εγγυητικές στο σύνολό τους εξυπηρετώντας επί της ουσίας τον στόχο της αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο