1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. «Η διαχείριση των υδατικών...

«Η διαχείριση των υδατικών πόρων σημαντική διαρθρωτική πρόκληση και άξονας συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή»

 

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

 

Η τακτική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιβαλλοντικών και Διαχειριστικών Αρχών (ΕΝΕΑ-ΜΑ) πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019, μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνου Αραβώση και της Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κας Νίκης Δανδόλου.

 

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα εφαρμογής της πολιτικής υδάτων, επενδυτικές ανάγκες, καλές πρακτικές συγχρηματοδοτήσεων μέσω του ΕΣΠΑ, καθώς και μελλοντικών προοπτικών (2021-2027).

 

Σημαντική ήταν η παρουσία και οι τοποθετήσεις εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

 

·       Myriam Bovéda, Sander Happaerts (Μονάδα Έξυπνης & Βιώσιμης Ανάπτυξης) και Δήμητρας Κανελλοπούλου (Μονάδα Κύπρου & Ελλάδας) από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO),

·       Anna Marczak, Nele-Frederike Rosenstock (Μονάδα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Βιομηχανίας Ύδατος) και Sabine Bourdy, Yvette Izabel (Μονάδα Ενσωμάτωσης & Περιβαλλοντικών Εκτιμήσεων από την  Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (DG ENV),

·       Inesis Kiskis, Διευθυντής του Τμήματος Ευρωπαϊκής Υποστήριξης  του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Λιθουανίας και

·       Venelina Varbova ειδική εμπειρογνώμονας Περιβάλλοντος και Αποδοτικότητας Πόρων της πλατφόρμας κατάρτισης του Interreg.

 

Ο συντονιστής της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων, κ. Κώστας Αρβανίτης παρουσίασε την πρόοδο του «Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Υποδομών Λυμάτων» για τους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας, στο πλαίσιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Στην ομιλία του, ο Γενικός Γραμματέας κ. Αραβώσης αναφέρθηκε στον προγραμματισμό του Υπουργείου σχετικά με την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας και ανακοίνωσε την αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας των Υδατικών διαμερισμάτων. Εξέφρασε την αναγκαιότητα άμεσης προώθησης προγραμμάτων για μέτρα, που αφορούν στη βελτίωση της κατάστασης των θαλασσών της χώρας, στο πλαίσιο της Οδηγίας Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική και των Προγραμμάτων Δράσης περιοχών ευπρόσβλητων από την νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης.

 

Επιπλέον, ανακοίνωσε την ενσωμάτωση της Οδηγίας για τα Πλαστικά Μιας Χρήσης και την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις πλαστικών για εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και επανακατάρτιση των εργαζομένων. Κεντρική δράση του Υπουργείου είναι η συνεργασία με σημαντικά ιδρύματα και παραγωγούς, όπως το Δίκτυο των 30 ΜΚΟ που έχουν αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες.

 

Τέλος, ο κ. Αραβώσης αναφέρθηκε στη συμβολή της επαναχρησιμοποίησης νερού, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της ξηρασίας, που επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή, για την οποία προωθείται ειδική νομοθετική ρύθμιση. Επεσήμανε την ανάγκη βελτίωσης της ποσοτικής και της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, την αντιμετώπιση της υφαλμύρινσης των υπόγειων υδάτων, καθώς και την εφαρμογή μέτρων στήριξης για πρόληψη, αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και αποκατάσταση της φυσικής ροής των ρεμάτων και των ποταμών.

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο